ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท อนุสิทธิบัตร รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 15 เมษายน 2563]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 อุปกรณ์เฝ้าติดตามและประเมินการเคลื่อนไหว
  1. ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวณิชกุล

1903001952 - 31 พ.ค. 62
01 ส.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
15 ก.ค. 62  จนท.จัดทำสำเนาคำขอ   
12 ก.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.ค. 62  จนท.ส่งเอกสารคำขอเสนออธิการ   
01 ก.ค. 62  ติดต่อผู้ประดิษฐ์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
16 มิ.ย. 62  จนท.จัดเตรียมคำขอ / สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มิ.ย. 62  จนท.ติดต่อผู้ประดิษฐ์ สอบถา่มข้อมูลเพิ่มเติม   
10 มิ.ย. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
31 พ.ค. 62  จนท.รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
2
 ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบป้อนกลับสำหรับตู้อบลมร้อนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์วิชั่น
  1. ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวณิชกุล

1903001951 - 07 มี.ค. 62
01 ส.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
15 ก.ค. 62  จนท.จัดเตรียมสำเนาคำขอฯ   
12 ก.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.ค. 62  จนท.ส่งเอกสารเสนออธิการบดี   
01 ก.ค. 62  ติดต่อผู้ประดิษเซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
10 เม.ย. 62  จนท.ดำเนินการยกร่างคำขอ   
01 เม.ย. 62  จนท.ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากนักวิจัย   
26 มี.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอ   
07 มี.ค. 62  จนท.รับคำขอ / ตรวขสอบคำขอเบื้องต้น   

-
3
 สูตรส่วนผสมสมุนไพรอบแห้งที่มีส่วนประกอบของเห็ดหลินจืออบแห้งและกรรมวิธีการทำ
  1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์

- - 10 ก.ค. 62
09 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
10 ก.ย. 62   จนท.ยกร่างคำขอฯ   
10 ก.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดคำขอ   
10 ก.ค. 62   จนท.รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
4
 สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของขิงอบแห้งและกรรมวิธีการทำ
  1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์

- - 10 ก.ค. 62
03 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
20 ก.ย. 62   จนท.ยกร่างคำขอฯ   
10 ก.ค. 62   นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดคำขอ   
10 ก.ค. 62   จนท.รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
5
  สูตรส่วนผสมสมุนไพรอบแห้งที่มีส่วนประกอบของถั่วดาวอินคาอบแห้งและกรรมวิธีการทำ
  1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์

- - 10 ก.ค. 62
09 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมคำขอเสนออ(ธิการบดี   
07 ส.ค. 62   จนท.ยกร่างคำขอฯ   
10 ก.ค. 62   นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดคำขอ   
10 ก.ค. 62   จนท.รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น    

-
6
 สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของดอกคำฝอยอบแห้งและกรรมวิธีการทำ
  1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์

- - 10 ก.ค. 62
16 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
16 ส.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
06 ส.ค. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
06 ส.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
16 ก.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดคำขอ   
16 ต.ค. 62   จนท.รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
7
 สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของเห็ดหลินจือและรางจืดอบแห้งกรรมวิธีการทำ
  1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์

- - 10 ก.ค. 62
16 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
06 ส.ค. 62   จนท.ยกร่างคำขอฯ    
10 ก.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดคำขอ    
10 ก.ค. 62   จนท.รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
8
 สูตรส่วนผสมสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของชะเอมไทยอบแห้งและกรรมวิธีการทำ
  1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์

- - 10 ก.ค. 62
16 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
06 ส.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
10 ก.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดคำขอ   
10 ก.ค. 62  จนท.รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
9
 ครีมสมุนไพรเพื่อบรรเทาโรคผิวหนังอักเสบที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบว่านมหากาฬและกระบวนการผลิต
  1. ผศ.ดร.อรนันต์ นาคบรรพต

1903002409 - 28 มิ.ย. 62
27 ก.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งไฟล์สำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
19 ก.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณชย์จังหวัด   
18 ก.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 ก.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการดี   
10 ก.ย. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
09 ก.ย. 62  จนท.เตรียมสัญญาโอนสิทธิ / แจ้งนักวิจัยลงนามฯ   
07 ก.ย. 62  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข/จนท.ประสาน สกสว.   
05 ส.ค. 62  จนท.จรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขฯ/แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม   
05 ส.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์แก้ไขเพิ่มเติม   
10 ก.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม   
28 มิ.ย. 62  จนท.รับคำขอฯ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
10
 สูตรไวน์แดงจากข้าวดำเพื่อสุขภาพและกรรมวิธีการผลิต
  1. อ.นริศ สินศิริ และคณะ

18030025111 - -
03 ก.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯทางไปรษณีย์   
03 ก.ย. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
29 ส.ค. 62  จนท.เตรียมกคำขอเสนออธิการบดี    
29 ส.ค. 62   จนท.ดำเนินการแก้ไข/สอบถามรายละเอียดนักวิจัย   
25 มิ.ย. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือการแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
13 มิ.ย. 62   จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
14 พ.ค. 62   ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
30 ต.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
29 ต.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
16 ต.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
16 ต.ค. 61   จนท.พิจารณาตรวจสอบการแก้ไข   
09 ต.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 ส.ค. 61  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ/จนท.ส่งไฟล์ข้อเสนอแนะ   
20 ส.ค. 61  จนท.ยกร่าง/เตรียมสัญญาโอนสิทธิ    
22 มิ.ย. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียด   

-
11
 สูตรการผลิตไวน์ข้าวขาวเพื่อสุขภาพและกรรมวิธีการผลิต
  1. อ.นริศ สินศิริ และคณะ

1803002512 - -
03 ก.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯทางไปรษณีย์   
03 ก.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
29 ส.ค. 62  จนท.เตรียมกคำขอเสนออธิการบดี   
29 ส.ค. 62  จนท.ดำเนินการแก้ไข/สอบถามรายละเอียดนักวิจัย   
25 มิ.ย. 62   จนท.ส่งสำเนาหนังสือการแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
13 มิ.ย. 62   จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
14 พ.ค. 62   ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
30 ต.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
29 ต.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณิ   
16 ต.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี    
16 ต.ค. 61   จนท.พิจารณาตรวจสอบการแก้ไข   
09 ต.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 ส.ค. 61  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ/จนท.ส่งไฟล์ข้อเสนอแนะ   
20 ส.ค. 61  จนท.ยกร่าง/เตรียมสัญญาโอนสิทธิ   
22 มิ.ย. 61   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียด   

-
12
 สูตรการผลิตไวน์ชมพูจากข้าวแดงเพื่อสุขภาพและกรรมวิธีการผลิต
  1. อ.นริศ สินศิริ และคณะ

1803002510 - 22 มิ.ย. 61
03 ก.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯทางไปรษณีย์   
03 ก.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ    
29 ส.ค. 62  จนท.เตรียมกคำขอเสนออธิการบดี   
29 ส.ค. 62  จนท.ดำเนินการแก้ไข/สอบถามรายละเอียดนักวิจัย   
25 มิ.ย. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือการแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
13 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
14 พ.ค. 40  ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
30 ต.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
29 ต.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
16 ต.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
16 ต.ค. 61  จนท.พิจารณาตรวจสอบการแก้ไข   
09 ต.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 ส.ค. 61  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ/จนท.ส่งไฟล์ข้อเสนอแนะ   
20 ส.ค. 61  จนท.ยกร่าง/เตรียมสัญญาโอนสิทธิ   
22 มิ.ย. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียด   

-
13
 เครื่องดื่มสมุนไพรและกรรมวิธีการทำ
  1. ดร.รัชนี นามมาตย์ และคณะ

1403000121 - -
14 มี.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.รับหนังสือยืนยันการจดทะเบียนโอนสิทธิฯ จากกรม   

-
14
 อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการลดความชื้รของคอยล์เย็นในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
  1. รศ.ดร.บพิธ บุปผโชติ และคณะ

1503001549 - -
25 มิ.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้บริษัทฯ   
25 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
19 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้บริษัทฯ เสนออธิการบดี   
19 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้นักวิจัย   
18 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญจากกรมฯ   

-
15
 กระบวนการผลิตชีวมวลที่มีซีลีเนียมอินทรีย์สูงจากแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส
  1. ผศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุด

1803003031 - -
27 ธ.ค. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ธ.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 ธ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี    

-
16
 ราวจับพยุงตัวแนวนอนถอดประกอบได้
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

1903000515 - 23 พ.ย. 61
27 ก.พ. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด    
27 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
06 ก.พ. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
23 พ.ย. 61  จนท.รับคำขอ   

-
17
 ฉากกั้นแนวตั้งถอดประกอบได้
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

190300513 - 24 ธ.ค. 61
27 ก.พ. 62
[ล่าสุด]
 นท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
06 ก.พ. 62  จนทงแจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
10 ม.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61  จนท.รับคำขอ   

-
18
 อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาเจ๊ตแบบเรียงแถวที่ดำเนินการได้ ณ ความดันหนึ่งบรรยากาศ
  1. ผศ.ดร. อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน

- - -
27 ก.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯ ทางไปรษณีย์   
27 ก.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
16 ก.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
17 ส.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
10 ก.ย. 61  ขนท.ยื่นคำขอฯ   
07 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
03 ก.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
03 ก.ย. 61  นักวิจัยลงนามเอกสาร   
03 ก.ย. 61  จนท.ยกร่างคำขอ / ยกร่างสัญญาโอนฯ / แจ้งนักวิจัยลงนาม   
31 ส.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์ายละเอียดการประดิษฐ์ให้ตรวจสอบ   

-
19
 เครื่องดื่มสมุนไพรที่มีส่วนผสมของน้ำปอกะบิดและน้ำใบบัวบก
  1. รศ.อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒนี และคณะ

- - -
13 มิ.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
13 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ    
04 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
27 พ.ค. 62  จนท.รับหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
30 ส.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
20 ส.ค. 61  จนทงรับเอกสารจากงานสารบรรณ   
15 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   

-
20
 คีเฟอร์ผงจากนมข้าวกล้องหอมนิล
  1. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ดีศีละรรม

- - -
13 มิ.ย. 62
[ล่าสุด]
  จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
13 มิ.ย. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
04 มิ.ย. 62   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
27 พ.ค. 62  จนท.รับหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
20 ส.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
20 ส.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 ส.ค. 61  จนทงเตรียมคำขอเสนออธิการบดี   

-
21
 เครื่องดื่มน้ำเต้าหู้ผงเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่วดรกและธัญพืช
  1. ผศ.ดร.รักฤดี สารธิมา และคณะ

- - 15 มิ.ย. 61
17 ก.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งคำขอไปยังกรมฯ ทางไปรษณีย์   
16 ก.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 ก.ย. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
28 ส.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
08 ก.ค. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือฯไปยังนักวิจัย   
24 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
30 ส.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
30 ส.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
21 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
21 ส.ค. 61  นักวิจัยลงนามสัญญาโอน / ส่งกลับสัญญาโอนสิทธิ   
20 ส.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
16 ส.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอ / ยกร่างสัญญาโอนสิทธิ   
15 มิ.ย. 61  รับคำขอ / จนท.ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
22
 กรรมวิธีการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์และแคลเซียมออกไซด์ที่มีพื้นที่จำเพาะสูง โดยการปรับสภาพด้วยความร้อนและโพลีเอทชิลีนไกลคอล
  1. ผศ.ดร.อภิพงช์ พุฒคำ และคณะ

- - -
25 เม.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
25 เม.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
18 เม.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
20 เม.ย. 62  จนท.ส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไข    
11 เม.ย. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม   
26 มี.ค. 62  จนทงรับหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
03 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ / จนท.ยื่นคำขอ   
24 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
22 ส.ค. 61  จนท.ตรวจสอบการแก้ไข / นักวิจัยส่งเอกสารสัญญา   
21 ส.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
15 ส.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอ / ส่งไฟล?ให้นักวิจัยพิจารณา   
23 ก.ค. 61  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
01 มิ.ย. 61  จนท.ยกร่างคำขอ / ยกร่างสัญญาโอนสิทธิ   

-
23
 ระบบการจัดลำดับคิว
  1. อ.เกียรสิน กาญจนวณิชกุล และคณะ

- - 24 ธ.ค. 61
01 ส.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งคำขอแก้ไขไปยังพาณิชย์จังหวัด   
15 ก.ค. 62  จนท.รับคำขอแก้ไขที่งานสารบรรณ   
09 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมเอกสารประกอบคำขอแก้ไขเสนออธิการ   
09 มิ.ย. 62  จนท.ดำเนินการแก้ไขคำขอ    
08 มิ.ย. 62  จนท.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนักวิจัย   
27 พ.ค. 62  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไข   
26 ธ.ค. 61   จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 ธ.ค. 61  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
24 ธ.ค. 61  จนท.เสนอคำขอให้อธิการลงนาม   
24 ธ.ค. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบบื้องต้น   

-
24
 อุปกรณ์คัดแยกเพศดักแด้
  1. อ.ดร.เกียรติสิน หาญจนวณิกุล และคณะ

1803002430 - 02 พ.ค. 61
24 ก.พ. 63
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังกองทุนสนับสนุนทุนการวิจัย   
21 ก.พ. 63  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญเสนออธิการ   
03 ก.พ. 63  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตร   
28 ต.ค. 62  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
20 ต.ค. 62  จนท.จัดเตรียมสำเนาคำขอ   
03 ก.ย. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
19 ต.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชยืจังหวัด   
09 ต.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
08 ต.ค. 61  จนท.รับหนังสือตอบรับจาก สกอ   
04 ก.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสัญญาโอนสิทธิ์และหนังสือมอบอำนาจ   
31 ส.ค. 61  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
26 ส.ค. 61  จนท.เสนอคำขอให้อธิการลงนาม    
10 ส.ค. 61  แจ้งผุ้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
02 พ.ค. 61   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบบื้องต้น   

-
25
 สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของใบชุมเห็ดเทสอบแห้ง ขิงอบแห้งและใบฝรั่งอบแห้ง และกรรมวิธี
  1. ดร.รัชนี นามมาตย์

1403000879 - 07 มี.ค. 57
06 ส.ค. 61
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี    

-
26
 สูตรชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของใบขลู่อบแห้ง ใบหว่านฮง็อกอบแห้ง ดอกทองกลาวอบแห้ง
  1. ดร.รัชนี นามมาตย์

1403000880 - 07 มี.ค. 57
14 ส.ค. 61
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี   

-
27
 เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลาผสมเก็กฮวย
  1. ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล พร้อมคณะ

1403001385 10540 26 ก.ย. 57
14 ส.ค. 61
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   

-
28
 สูตรสมุนไพรอบแห้งที่ประกอบด้วยใบบัวหลวง ใบหม่อน ดอกเก๊กฮวย และกรรมวิธีการผลิต
  1.  อ. ดร.รัชณี นามมาตย์

- - 02 พ.ค. 60
10 ก.ค. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ   
10 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
27 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
15 มิ.ย. 61  จนทงแจ้งนักวิจัยให้รับทราบ   
20 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
01 ธ.ค. 60  จนท.ส่งคำขอไป สนง.พาณิชย์จังหวัด   
29 พ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิากรบดี   
30 ก.ค. 60   จนท.แจ้งนักวิจัยแก้รายละเอียดเพิ่มเติม   
05 ก.ค. 60   จนท.ยกร่างคำขอ/ ร่างสัญญาโอนสิทธิ/ แจ้งนักวิจัยลงนาม   
30 พ.ค. 60  นักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
02 พ.ค. 60   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
29
 เครื่องตรวจวัดระดับน้ำใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์
  1. ผศ. ดร.ชลธี โพธ์ทอง

- - 26 พ.ค. 60
25 มิ.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
25 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 มิ.ย. 62  จนท.แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมและเตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
18 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากนักวิจัย   
27 พ.ค. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือฯไปยังนักวิจัย   
21 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
26 ธ.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
25 ธ.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
13 ธ.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
13 ธ.ค. 60  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
09 พ.ย. 60  นักวิจัยส่งรูปเขียนเพิ่มเติม   
20 ก.ค. 60  จนทงจัดเตรียมสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 มิ.ย. 60  จนท.ตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์/ยกร่างคำขอ   
26 พ.ค. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
30
 สูตรสมุนไพรอบแห้งที่ประกอบด้วยใบราชพฤกษ์ ดอกเก๊กฮวยและแก่นตะวัน และกรรมวิธีการผลิต
  1. อ. ดร.รัชณี นามมาตย์

- - 02 พ.ค. 60
10 ก.ค. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ   
10 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
27 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
15 มิ.ย. 61  จนทงแจ้งนักวิจัยให้รับทราบ   
22 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
01 ธ.ค. 60  จนท.ส่งคำขอไป สนง.พาณิชย์จังหวัด   
01 ธ.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
29 พ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิากรบดี   
30 ก.ค. 60  จนท.แจ้งนักวิจัยแก้รายละเอียดเพิ่มเติม   
05 ก.ค. 60  จนท.ยกร่างคำขอ/ ร่างสัญญาโอนสิทธิ/ แจ้งนักวิจัยลงนาม   
30 พ.ค. 60  นักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
02 พ.ค. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
31
 ชุดอุปกรณ์กะเทาะและทำความสะอาดเมล็ดถั่วดาวอินคา
  1. ผศ. ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และคณะ

- - 02 ธ.ค. 59
05 เม.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
05 เม.ย. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
03 เม.ย. 62   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
08 ม.ค. 62   จนท.รับหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
28 มิ.ย. 61  จนท.ส่งไฟล์คำขอให้นักวิจัย   
02 เม.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
02 เม.ย. 61  จนท.รับคำขอจากงานสารบรรณ   
28 มี.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
06 ธ.ค. 59  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
02 ธ.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
32
 กรรมวิธีการผลิตสารสกัดตรีผลา
  1. อ.ประสบอร รินทอง พร้อมคณะ

1703002200 - 02 พ.ย. 60
19 เม.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งคำขอแก้ไขไปยังพาณิชย์จังหวัด   
17 เม.ย. 62  จนท.รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
05 เม.ย. 62  จนท.จัดเตรียมคำขอเสนออธิการ   
03 เม.ย. 62  จนท.แก้ไขคำขอเพิ่มเติม   
05 ก.พ. 62  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติม   
10 ก.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณชย์จังหวัด   
09 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
25 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเสนออธิการ   
06 มิ.ย. 61  จนท.ตรวจสอบข้อมูลการแก้ไข   
30 พ.ค. 61  ผู้ประดิษฐ์แก้ไขคำขอกลับมาให้ จนท.   
10 พ.ค. 61  จนทงจัดทำหนังสือแจ้งผู้ประดิษฐ์   
25 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแก้ไขจากกรมฯ   
23 ม.ค. 61  จนท.ส่งสำเนาคำขอไปยังนักวิจัย   
18 ม.ค. 61  จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
10 ม.ค. 61  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรมฯ   
07 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
02 พ.ย. 60  จนท.จัดเตรียมคำขอเสนออธิการ   
02 พ.ย. 60  จนท.รับสำเนาคำขอ และสัญญาโอนสิทธิ   

-
33
 เครื่องวัดความโปร่งแสงสำหรับยางแผ่นผึ่งแห้งอาศัยแผงพลังงานแสงอาทิตย์
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล

- - 18 ก.ย. 60
21 ก.พ. 63
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
18 เม.ย. 62  จนท.ส่งหนังสือชำระค่าประกาศและจดทะเบียนไปยังพาณิชย์จังหวัด   
17 เม.ย. 62  จนท.รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
04 เม.ย. 62  จนท.จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นชำระค่าประกาศและจดทะเบียน   
14 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าปรกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
10 ก.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
09 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
04 ก.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเสนออธิการ   
03 ก.ค. 61  จนท.แก้ไขคำขอ   
01 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไข   
23 ม.ค. 60  จนทส่งสำเนาคำขอและรายละเอียดไปยังนักวิจัย   
18 ม.ค. 60  จนท.จัดเรียมสำเนาคำขอแะรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
11 ม.ค. 60  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรมฯ   
15 พ.ย. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
15 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
13 พ.ย. 60  นักวิจัยลงนามในสัญญาโอนสิทธิ   
12 พ.ย. 60  จนท.ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
11 พ.ย. 60  นักวิจัยส่งหนังสือบันทึกข้อความขอยื่นเอกสารดำเนินการจดรับความคุ้มครองทรัพสินทางปัญญา   
25 ต.ค. 60  ให้คำปรึกษาด้านยกร่างคำขอให้กับนักวิจัย   
18 ก.ย. 60  ส่งแบบฟอร์มการร่างคำขอให้นักวิจัย   

-
34
 เซรั่มมันแกว
  1. ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ

- - 25 ต.ค. 60
24 พ.ค. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
21 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
16 พ.ค. 61  จนท.จัดเตรียมเอกสารชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
02 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
18 ม.ค. 60  จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
11 ม.ค. 60  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรฯ   
15 พ.ย. 60  จนท.ส่งเอกสารคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
15 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
13 พ.ย. 60  จท.เตียมหังสือเสนออธิการ   
10 พ.ย. 60  นักวิจัยลงนามในสัญญาโอนสิทธิ   
31 ต.ค. 60  นักวิจัยส่งไฟล์เอกสาร   
26 ต.ค. 60  แจ้งนักวิจัยส่งเอกสาร    
25 ต.ค. 60  จนท.รับคำขอตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
35
 เครื่องคัดแยกดักแดไหมโดใช้สายพนแบบมีกระบะตักและแมชชีนวิชั่น
  1. นายเกียรติสิน กาญจนวนิชกุล

1703001992 - 20 ก.ย. 60
12 ต.ค. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้นักวิจัยและ ผปก.    
09 ก.ค. 61  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้นักวิจัยและ ผปก.   
24 พ.ค. 61  จนท.ชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1 ที่พาณิชย์จังหวัด   
19 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
21 ธ.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาไปยัง ผปก.   
21 ธ.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังนักวิจัย   
20 ธ.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอส่งให้นักวิจัยแลพ ผปก.   
12 ธ.ค. 60  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรมฯ   
05 ต.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารเสนออธิการ   
03 ต.ค. 60   จนท.ส่งเอกสารเสนออธิการ   
03 ต.ค. 60  ผู้ถือสิทธิ์ร่วมหนังสือมอบอำนาจ   
26 ก.ย. 60  แจ้งผู้ถือสิทธิ์รวมเซ็นต์เอกสาร   
22 ก.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสาร   
20 ก.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสาร   
21 ก.ย. 60  นักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   

-
36
 อุปกรณ์กำเนิดลำพาสมาเจ็ตที่ความดันบรรยากาศ
  1. อ.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ

1603002111 - 06 ต.ค. 59
18 ก.พ. 62
[ล่าสุด]
  จนท.ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรให้นักวิจัย   
14 ก.พ. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
18 ส.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
17 ส.ค. 60  จนท.แก้ไขรายละเอียดตามคำสั่งแก้ไขฯ   
12 มิ.ย. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมครั้งที่1 *ครบกำหนด 30 ส.ค.60   
10 ต.ค. 59   จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
10 ต.ค. 59   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 ต.ค. 59   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   

-
37
 อุปกรณ์กำเนิดลำพลาสมาแบบหลายลำพ่นที่ดำเนินการได้ในสภาวะความดันหนึ่งบรรยากาศ
  1. อ.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ

1603002110 - 06 ต.ค. 59
23 ก.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมสำเนาอนุสิทธิบัตรส่งไปยังนักวิจัย   
23 ก.ย. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตรจากกรมฯ   
25 มิ.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
25 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
19 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนอธิการ   
27 พ.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
30 ก.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังกรมฯ ทางไปรษณีย์   
30 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 ก.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
03 ก.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งค่าชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
28 ส.ค. 60  จนท.ยื่คำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
25 ส.ค. 56  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
18 ส.ค. 60   จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
17 ส.ค. 60   จนท.แก้ไขรายละเอียดตามคำสั่งแก้ไข   
12 ส.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรม ครั้งที่1 *ครบกำหนด 30 ส.ค.60   
10 ต.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
10 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 ต.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   

-
38
 อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาในร่องโดยการปล่อยประจุแบบฉนวนขวางกั้นที่ความดันบรรยากาศ
  1. อ.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ

1603002112 - 06 ต.ค. 59
18 ส.ค. 59
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
17 มี.ค. 60  จนท.แก้ไขรายละเอียดตามคำสั่งแก้ไข   
12 มิ.ย. 60  จนท. รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 30 ส.ค.60   
10 ต.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
10 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 ต.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   

-
39
 อุปกรณ์กำเนิดพลาสม่าที่ความดันบรรยากาศแบบฝักบัว
  1. อ.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ

1603002109 - 06 ต.ค. 59
28 มิ.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งเอกสารให้นักวิจัย   
28 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
25 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้กับนักวิจัย เสนอรองวิจัยฯลงนาม   
24 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญจากกรมฯ   
21 ม.ค. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปทางไปรษณีย์   
21 ม.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
14 ม.ค. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
07 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
02 พ.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
02 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานวานสารบรรณ   
19 เม.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
04 เม.ย. 61  นักวิจัยส่งไฟล์แก้ไข   
04 เม.ย. 61  จนท.แจ้งนักวิจัยดำเนินการแก้ไขรูปเขียน   
04 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 2 *ครบกำหนด 1 ก.ค. 61   
28 ส.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
25 ส.ค. 60  เจ้าหน้าที่รับเอกสารจากวานสารบรรณ   
18 ส.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
17 ส.ค. 60  จนท.แก้ไขรายละเอียดตามคำสั่งแก้ไข   
12 มิ.ย. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรม ครั้งที่1 *ครบกำหนด 30 ส.ค.60   
10 ต.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังสนง.พาณิชย์จังหวัด   
10 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 ต.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   

-
40
 สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของไหมข้าวโพด ใบบัวบกอบแห้ง และกรรมวิธีการผลิต
  1. รศ.ดร.อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ และคณะ

170300655 - 23 ม.ค. 60
19 มี.ค. 60
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งคำขอไปยังพาญิชย์จังหวัด    
13 มี.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
12 มี.ค. 60  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
13 ก.พ. 60  จนท.แก้ไขคำขอและเรียมเอกสารประกอบ   
11 ม.ค. 60  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไข   
14 ก.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
05 ก.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารพร้อมสำเนาคำขอส่งนักวิจัย   
03 ก.ค. 60  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรม   
18 เม.ย. 60  จนท.ส่งทำขอที่พาณิชย์จังหวัด   
11 เม.ย. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
05 เม.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
03 เม.ย. 60  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามในสัญญาโอนสิทธิ์   
29 มี.ค. 60  นักวิจัยส่งผลงานที่แก้ไขรายละเอียด   
23 มี.ค. 60  แจ้งนักวิจัยแก้ไขรายละอียด   
17 ก.พ. 60  ส่งเอกสารสัญญาโอนสิทธิ์ให้นิสิตฝึกทน   
23 ม.ค. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
41
 สูตรชาที่มีส่วนผสมของงวงตาลอบแห้ง สะระแหน่อบแห้ง และกรรมวิธีการทำ
  1. รศ.ดร.อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ และคณะ

1703000656 - 23 ม.ค. 60
21 ก.พ. 63
[ล่าสุด]
  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
19 ต.ค. 61  จนท.ส่งคำขอชำระค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนครั้งที่ 1 ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
16 ต.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
19 มี.ค. 60  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
15 มี.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
12 มี.ค. 60  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
07 มี.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
12 ก.พ. 60  จนท.แก้ไขคำขอ   
07 ก.พ. 60  นักวิจัยส่งรายละเอียดแก้ไขคำขอ   
04 ก.พ. 60  จนท.ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการแก้ไขจากนักวิจัย   
11 ม.ค. 60  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไข   
14 ก.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
05 ก.ค. 60  จนท.เตรียมสำเนาคำขอส่งนักวิจัย   
03 ก.ค. 60  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรม   
18 เม.ย. 60  จนท.ส่งทำขอที่พาณิชย์จังหวัด   
11 เม.ย. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
05 เม.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
03 เม.ย. 60  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามในสัญญาโอนสิทธิ์   
29 มี.ค. 60  นักวิจัยส่งผลงานที่แก้ไขรายละเอียด   
23 มี.ค. 60  แจ้งนักวิจัยแก้ไขรายละอียด   
17 ก.พ. 60  ส่งเอกสารสัญญาโอนสิทธิ์ให้นิสิตฝึกทน   
23 ม.ค. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
42
 เซรั่มบำรุงผิวที่มีสส่วนผสมของโปรตีนไหมและสารสกัดจากถั่งเช่า และกรรมวิธีการทำ
  1. รศ.ดร.วัลยา สุทธิขำ

- - 25 ธ.ค. 59
30 ม.ค. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอไปทางไปรษณีย์   
30 ม.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 ม.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารสเนออธิการบดี   
17 ม.ค. 61  จนท.ดำเนินการแก้ไขรายละเอียด   
06 ม.ค. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จากกรมฯ   
29 พ.ย. 60  จนทงยื่นคำขอไปทางไปรษณีย์   
27 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 พ.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารสเนออธิการบดี   
14 พ.ย. 60  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดแก้ไข   
06 ก.ย. 60  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จากกรมฯ   
29 ธ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
29 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรณ   
28 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
28 ธ.ค. 59  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
26 ธ.ค. 59  จนท.ยกร่างคำขอ/ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
25 ธ.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบเบื้องต้น *ทางอีเมล   

-
43
 วิธีขึ้นรูปโครงภาชนะสุญญากาศไร้รอยเชื่อมรูปทรงกระบอก
  1. นายพิษณุ พูลเจริญศิลป์

1603002650 - 02 พ.ย. 59
29 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้ผุ้ประดิษฐ์   
20 มิ.ย. 61  จนท.จัดเตรียมหนังสือสำคัญส่งไปยังผู้ประดิษฐ์   
20 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังงสือสำคัญจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
12 ก.พ. 61  จนท.ส่งเอกสารที่พาณิชย์จังหวัด    
09 ก.พ. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
06 ก.พ. 61  จนท.เตรียมเอกสารชำระค่าค่าประกาศและโฆษณาและจดทะเบียน    
04 ม.ค. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและโฆษณาและจดทะเบียน   
02 ต.ค. 60  จนท.รับสำเนาแก้ไขคำขอจากกรมฯ   
11 ส.ค. 60  จนท.ส่งคำขอแก้ไขไปยังพาณิชย์จังหวัด   
11 ส.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
07 ส.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการ   
12 ก.ค. 60  จนท.แจ้งนักวิจัยขอข้อมูลเพิ่มเติม   
03 ก.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไข   
14 ก.พ. 60  จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งไปยังนักวิจัย   
30 ม.ค. 59  จนท.เตรียมสำเนาคำขอจากกรมฯ   
09 ธ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
09 ธ.ค. 59  จนท.รับคำขอที่งานสารบรรณ   
06 ธ.ค. 59  จนท.จัดเตรียมคำขอเสนออธิการ   
25 พ.ย. 59  นักวิจัยลงนามสัญญาโอน   
23 พ.ย. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอน   
18 พ.ย. 59  จนท.เตรียมสัญญาโอน   
02 พ.ย. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
44
 เครื่องคัดขนาดและนับจำนวนผลมะนาวอัตโนมัติ
  1. ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
  2. ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช

1603002429 - 08 ก.ย. 59
19 ต.ค. 60
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้นักวิจัย   
18 ต.ค. 60  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
18 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
17 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
05 ก.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการ   
03 ก.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจกทะเบียนครั้งที่ 1   
30 ธ.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาเลขที่คำขอไปยังนักวิจัย   
23 ธ.ค. 60  จนท.รับสำเนาเลขที่คำขอ   
22 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอต่อพาณิชย์จังหวัด   
21 พ.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
16 พ.ย. 59  จนท.ขอเอกสารแก้ไขลายน้ำจากเลขาอธิการ   
14 พ.ย. 59  เจ้าหน้าที่รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
07 พ.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
04 พ.ย. 59  นักวิจัยเซ็นต์สัญญาโอน   
01 พ.ย. 59  จนท.รับสัญญาโอน   
11 ต.ค. 59  จนท.ส่งสัญญาโอนให้นักวิจัยที่อยุ่ต่างจังหวัด *EMS   
28 ก.ย. 59  แจ้งนักวิจัยเพิ่มเติมข้อมูลถือสิทธิ   
08 ก.ย. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
45
 หม้อผลิตไอน้ำผนังสองชั้นสำหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ดโดยใช้เชื้อเพลิงจากฟืนหรือแก๊ส
  1. ผศ.ดร.โสภา แคนสี

1603002223 - -
21 ก.พ. 63
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์    
28 ม.ค. 62  จนท.ยิ่นคำขอประกาศโฆษณา   
20 ม.ค. 62  จนท.จัดเตรียมเอกสารประกอบการประกาศโฆษณาและจดทะเบียน   
15 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
10 ส.ค. 61  จนท.รับสำเนาแก้ไขจากกรมฯ   
24 พ.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารรรณ   
16 พ.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
15 พ.ค. 61  จนท.จัดเตรียมเอกสารประกอบการแก้ไขคำขอ   
14 พ.ค. 61  นักวิจัยแก้ไขคำขอ   
09 พ.ค. 61  จนท.ติดตามสอบถามนักวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขคำขอ   
27 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำสั่งแก้ไขให้นักวิจัย   
19 มี.ค. 61  จนท.จัดเตรียมหนังสือแก้ไขเพื่อแจ้งหใ้นักวิจัยทราบ   
02 มี.ค. 61  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติม   
16 พ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาคำขอและรายละเอียดไปยังนักวิจัย   
14 พ.ย. 59  จนท.รับสำเนาคำขอที่มีเลขขอรับความคุ้มครอง   
26 ต.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 ต.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารที่งานสารบรรณ   
18 ต.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
13 ต.ค. 59  นักวิจัยเซ็นสัญญาโอน   
10 ต.ค. 59  จนท.ร่างสัญญาโอน   
28 มิ.ย. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น ประสานงานกับนักวิจัยเกี่ยวกับรายละเอียด   

-
46
 ชุดทดสอบการกดจุดสัญญาณสำหรับการนวดแผนไทย
  1. อ.ปริญญ์ ชุปวา

1603002221 - 28 ก.ย. 59
24 ธ.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งคำขอแก้ไขไปยังพาณิชย์จังหวัด   
12 ธ.ค. 62  จนท.จัดทำหนังสือผ่อนผันเสนออธิการ   
08 ต.ค. 62  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไข / แจ้งนักวิจัยแก้ไขคำขอฯ   
10 ก.ค. 61  จนทงส่งคำขอแก้ไขไปยังพาณิชย์จังหวัด   
09 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารแก้ไขที่งานสารบรรณ   
27 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมเอกสารแก้ไขคำขอเสนออธิการ   
20 มิ.ย. 61  ผู้ประดิษฐ์ส่งรายละเอียดการแก้ไข   
24 พ.ค. 61  จนท.ยื่นหนังสือผ่อนผันไปยังพาณิชย์จังหวด   
21 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
16 พ.ค. 61  จนท.เตรียมหนังสือขอผ่อนผัน ระยะเวลาแก้ไขครั้งที่ 1    
15 พ.ค. 61  จนท.ติดตามคำขอแก้ไขกับนักวิจัยอีกครั้ง    
03 พ.ค. 61  จนท.ติดตามคำขอแก้ไขกับนักวิจัย   
24 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำสั่งแก้ไขไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 มี.ค. 61  จนท.จัดเตรียมหนังสือแก้ไขแจ้งให้ผู้ประดิษญ์ทราบ   
02 มี.ค. 61  จนท.รับคำสั่งแก้ไข   
16 พ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาคำขอและรายละเอียดไปยังนักวิจัย   
14 พ.ย. 59  จนท.รับสำเนาคำขอที่มีเลขขอรับความคุ้มครอง   
26 ต.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
18 ต.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
01 ต.ค. 59  นักวิจัยส่งรายละเอียดเพิ่มเติม   
28 ก.ย. 59  แจ้งนักวิจัยเพิ่มเติมรายละเอียด   
28 ก.ย. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
47
 เครื่องตรวจจับสิ่งกีดขวางสำหรับคนตาบอด
  1. อ.คเณศ ถุงออด

1603002222 - 11 ต.ค. 59
29 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้ผุ้ประดิษฐ์   
22 มิ.ย. 61  จนท.จัดเตรียมหนังสือสำคัญส่งไปยังผู้ประดิษฐ์   
20 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังงสือสำคัญจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
12 ก.พ. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด    
09 ก.พ. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ    
06 ก.พ. 60  จนท.รับสำเนาคำขอแก้ไขจากกรมฯ   
06 ก.พ. 60  จนท.เตรียมเอกสารประกอบการชำระค่าประกาศโฆษณาและจดทะเบียน   
02 ต.ค. 60  จนท.รับสำเนาคำขอแก้ไขจากกรมฯ   
11 ส.ค. 60  จนท.ส่งคำขอแก้ไขไปยังพาณิชย์จังหวัด   
11 ส.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
07 ส.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารแก้ไขเสนออธิการ   
16 พ.ย. 59  จนท. ส่งสำเนาคำขอและรายละเอียดไปยังนักวิจัย   
14 พ.ย. 59  จนท. รับสำเนาคำขอที่มีเลขคำขอรับความคุ้มครอง   
26 ต.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
17 ต.ค. 59  นักวิจัยเซ็นสัญญาโอน   
13 ต.ค. 59  จนท.ร่างสัญญาโอน   
11 ต.ค. 59  เจ้าหน้าที่รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
48
 เครื่องคัดแยกดักแด้ไหมโดยใช้แมชชีนวิชั่น
  1. นายเกียรติสิน กาญจนวนิชกุล

1603002098 - -
29 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้ผุ้ประดิษฐ์   
20 มิ.ย. 61  จนท.จัดเตรียมหนังสือสำคัญส่งไปยังผู้ประดิษฐ์   
20 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
12 ก.พ. 61  จนท.ส่งเอกสารที่พาณิชย์จังหวัด   
09 ก.พ. 61  นท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
06 ก.พ. 61  จนท.เตรียมเอกสารชำระค่าค่าประกาศและโฆษณาและจดทะเบียน   
04 ม.ค. 61   จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและโฆษณาและจดทะเบียน   
02 ต.ค. 60  จนท.รับสำเนาแก้ไขจากกรมฯ   
19 ก.ค. 60  จนท.สงเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
12 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
03 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารแจ้งแก้ไข *หมดเขต 25 ส.ค. 60   
02 พ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
31 ต.ค. 59  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรมฯ   
05 ต.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
05 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
26 ก.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
02 ก.ย. 59  นักวิจัยเซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ   
01 ก.ย. 59  นักวิจัยส่งข้อมูลเพิ่มเติม   
29 ก.ย. 59  แจ้งนักวิจัยเพิ่มเติมข้อมูล   
24 ก.ย. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
49
 สูตรและกรรมวิธีผลิตโทนเนอร์จากปวกหาด
  1. อ.คัทลียา เมฆจรัสกุล และคณะ

1603002108 - 31 ส.ค. 59
21 ก.พ. 63
[ล่าสุด]
  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
21 ก.พ. 63   จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
26 ธ.ค. 61  จนท.ยื่นเอกสารประกาศโฆษณาแบะจดทะเบียนไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 ธ.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 ธ.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารประกอบการประกาศโฆษณษเสนออธิการ   
00 ธ.ค. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศโฆษณาและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
12 ก.พ. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชยืจังหวัด   
09 ก.พ. 61  จนทรับเอกสารที่งานสารบรรณ   
06 ก.พ. 61  จนทงเตรียมเอกสารแก้ไขคำขอเสนออธิการ   
06 ก.พ. 61  จนท.โทรสอบถามข้อมูลจากกรมฯ ในการแก้คำขอ   
20 ธ.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขคำขอจากกรมฯ   
02 ต.ค. 60  จนท.รับสำเนาแก้ไขคำขอจากกรมฯ   
19 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิจย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
13 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
13 ก.ค. 60  นักวิจัยส่งข้อมูลเพิ่มเติม    
12 ก.ค. 60  จนท.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนักวิจัย   
03 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารแก้ไขจากนักวิจัย   
24 พ.ย. 59  จนท.รับสำเนาคำจอแก้ไข   
07 พ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาคำขอแก้ไขไปยังพาณิชย์จังหวัด   
02 พ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาคำขอไปยังนักวิจัย   
01 พ.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการฯ และสำเนาคำขอ   
31 ต.ค. 59  จนท.รับหนังสือแก้ไขครั้งที่ 1 ส่งเอกสารเพิ่มเติมและรับหนังสือสำเนาคำขอ   
05 ต.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
05 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
27 ก.ย. 59  จนท.เสนอคำขอต่ออธิการ   
16 ก.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอ   
31 ส.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น *นักวิจัยได้ดำเนินการทำสัญญาโอนมาพร้อมคำขอเนื่องจากนิสิตที่วิจัยร่วมอยุ่ช่วงฝึกงาน   

-
50
 ชุดกลไกช่วยเพิ่มสมรรถนะการทำงานของเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมียแบบใบมีดกระแทก
  1. ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และคณะ

- - 11 มิ.ย. 59
20 ก.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญ อนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
12 ก.ย. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบตรจากกรมฯ   
31 พ.ค. 62  จนท.ยื่นคำขอไปยังไปรษณีย์   
31 พ.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
27 พ.ค. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
07 ก.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
07 ก.ย. 61  จจนท.ยื่นคำขอ   
07 ก.ย. 61  จนท.รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
04 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเพอ่มเติมเสนออธิการบดี   
04 มิ.ย. 61  จนท.สอบถามนักวิจัยถึงกรแก้ไขเพิ่มเติม   
28 มิ.ย. 61  จนท.ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขให้นักวิจัย   
20 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
26 ธ.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
15 ธ.ค. 40  จนท.ยื่นเอกสารเสนออธิการบดี   
10 พ.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
29 ก.ย. 59  จนท.ส่งสัญญาโอนสิทธิให้นักวิจัย   
23 ก.ย. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
05 ก.ย. 59  จนท.ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
30 ส.ค. 59  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
24 ส.ค. 59  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการประดิษฐ์   
11 มิ.ย. 59  รับคำขอฯ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
51
 เครื่องชั่งน้ำหนักไก่ไร้สาย
  1. ผศ.ดร.อถินันท์ วุรโสภณ

- - 19 พ.ค. 59
24 ต.ค. 61
[ล่าสุด]
 นักวิจัยรับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตร   
17 ต.ค. 61  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญให้นักวิจัย   
10 ก.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
10 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
29 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียน ครั้งที่ 1   
26 ธ.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชยืจังหวัด   
26 ธ.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ธ.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารยื่นเสนออธิการบดี   
20 ก.ย. 59  จนท.ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ/แจ้งนักวิจัยลงนาม   
19 พ.ค. 59  จนท.รับคำขอฯ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
52
 สูตรและกรรมวิธีผลิตสครับขัดผิวตรีผลา
  1. อ.คัทลียา เมฆจรัสกุล

1603001781 - 11 ส.ค. 59
21 ก.พ. 60
[ล่าสุด]
  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
26 ธ.ค. 61  จนท.ยื่นเอกสารประกาศโฆษณาและจดทะเบียนไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 ธ.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 ธ.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารประกอบการประกาศโฆษณษเสนออธิการ   
06 ธ.ค. 61   จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศโฆษณาและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
12 ก.พ. 61  จนท.ส่งคำขอไปังพาริชย์จังหวัด   
09 ก.พ. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
06 ก.พ. 61  จนท.เตรียมเอกสารแก้ไขคำขอ เสนออธิการ   
05 ก.พ. 61  จนท.สอบถามข้อมูลจากกมฯ เกี่ยวกับการแก้ไขคำขอ   
30 ม.ค. 61  จนท.สอบถามนักวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลกรแก้ไขคำขอ   
07 ธ.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขคำขอจากกรมฯ   
02 ต.ค. 60  จนท.รับสำเนาคำขอแก้ไขจากกรมฯ   
19 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
17 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
03 ก.ค. 60  จนท.สอบถามข้อมูลกับนักวิจัย   
02 พ.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขจากกรมฯ   
28 ก.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาคำขอและสำเนารายละเอียดให้นักวิจัย   
22 ก.ย. 59  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรมฯ คำขอเลขที่ 1603001781   
01 ส.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
30 ส.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 ส.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
23 ส.ค. 59  นักวิจัยส่งข้อมูลเพิ่มเติม   
22 ส.ค. 59  แจ้งนักวิจัยเพิ่มข้อมูล   
11 ส.ค. 59  แจ้งนักวิจัยแก้ไขข้อมูล/นักวิจัยส่งไฟล์แก้ไขข้อมูล   
11 ส.ค. 59  เจ้าหน้าที่รับคำขอฯ/เอกสารประกอบ(สัญญาโอน)   

-
53
 กรรมวิธีการผลิตข้าวเปลือกแบบเพาะงอก
  1. ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช
  2. ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
  3. อ.เชิดพวษ์ เชียวชาญวัฒนา

1603001524 - 27 มิ.ย. 59
28 ม.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
20 ม.ค. 62  จนท.แก้ไขคำขอเพิ่มเติมเตรียมเอกสารประกอบคำขอ   
18 ม.ค. 62  แจ้งผู้ขอเกี่ยวกับการดำเนินการ   
15 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไข   
27 มิ.ย. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณชย์จังหวัด   
25 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมเอกสารแก้ไขคำขอ แจ้งผู้ขอชำระค่าใช้จ่าย   
13 มิ.ย. 61  จนท.แก้ไขคำขอ   
23 เม.ย. 61  จนท.รับคำสั่งแก้ไขจากกรมฯ   
10 ก.ย. 60  จนท.รับสำเนาคำขอไปจากกรม   
18 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
17 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 ก.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการ   
03 ก.ค. 60  จนท.รับหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติม   
15 ก.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาคำขอและรายละเอียดให้นักวิจัยและวิสาหกิจชุมชน   
12 ก.ย. 59  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรม (เลขที่คำขอ 1603001524)   
16 ส.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
15 ส.ค. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
08 ส.ค. 59  ขอเอกสารใหม่ (แก้ไขลายน้ำ)   
05 ส.ค. 59  จนท.ตรวจสอบเอกสารประกอบ   
04 ส.ค. 59  จนท.รับหนังสือคำขอที่งานสารบรรณ   
26 ก.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอเสนออธิการฯ   
25 ก.ค. 59  จนท.รับหนังสือสัญญาโอนนักวิจัย   
22 ก.ค. 59  นักวิจัย,วิสาหกิจชุมชนรับเอกสารสัญญาโอนฯ   
14 ก.ค. 59  จนท.ขอเอกสารวิสาหกิจชุมชนเพิ่ม   
27 มิ.ย. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
54
 ระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับระบบประปาแบบผิวดิน
  1. นายเกียรติสิน กาญจนวนิชกุล และคณะ

1603001182 - 27 พ.ค. 59
18 มี.ค. 60
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งคำขอไปยังพาริชย์จังหวัด    
15 มี.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
12 มี.ค. 60  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
07 มี.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
21 ก.พ. 60  นักวิจัยส่งข้อมูลให้กับ จนท.    
20 ก.พ. 60  จนท.ขอข้อมูลจากนักวิจัยเพิ่มเติม    
25 ม.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติม   
15 ก.ค. 59  จนท.ส่งสำเนาคำขอรับอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
21 มิ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
21 มิ.ย. 59  จนท. รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
10 มิ.ย. 59  จนท.เสนอคำขอไปยังอธิการฯ   
09 มิ.ย. 59  จนท. รับสัญญาโอนจากผู้ประดิษฐ์ร่วม *จากไปรษณีย์   
31 พ.ค. 59  จนท. ยกร่างคำขอ   
30 พ.ค. 59  จัดส่งสัญญาโอนให้ผู้ประดิษฐ์ร่วมเซนต์ *จัดส่งสัญญาโอนไปต่างจังหวัด   
27 พ.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
55
 ชุดอุปกรณ์เสริมเพื่อคัดแยกและทำความสะอาดสำหรับเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดกับลมร้อนปล่อยทิ้ง
  1. ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวาณิช
  2. ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

1603001183 - 31 พ.ค. 59
09 พ.ย. 60
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งหนังสือไปยังพาณิชย์   
07 ก.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารสำเนาหนังสือสำคัญส่งนักวิจัยและต้นสังกัด   
06 ก.ย. 60  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมน   
19 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณอชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 ก.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
03 ก.ค. 60  จนท.รับหนังสือประกาศโฆษณา   
09 ธ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
09 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
06 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารยื่นอธิการ   
02 พ.ย. 59  จนท.ส่งหนังสือแก้ไขให้นักวิจัย/เข้าพบนักวิจัยขอคำปรึกษา   
26 ก.ย. 59  จนท.รับหนังสือแก้ไข *ครบกำหนด 22 ธ.ค. 59   
15 ก.ค. 59  จนท.ส่งสำเนาคำขอรับอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
21 มิ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
21 มิ.ย. 59  จนท.รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
10 มิ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการฯ   
10 มิ.ย. 59  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ   
10 มิ.ย. 59  นักวิจัยชี้แจงรายละเอียดการประดิษฐ์   
01 มิ.ย. 59  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
31 พ.ค. 59  ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
56
 เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  1. ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง

1603001782 12659 08 ก.พ. 59
18 เม.ย. 60
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
30 มี.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระ ค่าประกาศฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 27 พ.ค.60   
01 ก.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
01 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
17 มิ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
16 มิ.ย. 59  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
13 มิ.ย. 59  จนท.ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
23 พ.ค. 59  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
08 ก.พ. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
57
 กระดานอินเตอร์แอคทีฟแบบรีโมตที่เขียนด้วยปากกาอินฟราเรด
  1. ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง

1603001779 12522 09 ก.พ. 59
14 ก.พ. 60
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
17 ม.ค. 60  จนท.รับหนังสือชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 16 มี.ค. 60   
01 ก.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
01 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
17 มิ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
16 มิ.ย. 59  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
13 มิ.ย. 59  จนท.ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
02 มิ.ย. 59  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
09 ก.พ. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
58
 หัวเพนนิงแมกนีตรอนสปัตเตอริงสำหรับการเคลือบฟิล์มบางสารแม่เหล็ก
  1. นายพิษณุ พูลเจริญศิลป์ และคณะ

1603001780 12521 28 ม.ค. 59
19 เม.ย. 60
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญฯ ส่งไปยังนักวิจัย   
19 เม.ย. 60  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
03 มี.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
02 มี.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
14 ก.พ. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
10 ก.พ. 60  จนท.รับเอกสารชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 9 เม.ย.60   
01 ก.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
01 ก.ย. 59  จนท.รับคำขอจากงานสารบรรณ   
17 มิ.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
14 มิ.ย. 59  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
09 มิ.ย. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ   
08 มิ.ย. 59  จนท.ยกร่างคำขอ/ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
28 ม.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
59
 ตู้อบก้อนเชื้อเห็ดรูปแบบชั้นผนังยางสังเคราะห์
  1. ผศ.ดร.โสภา แคนสี

1603001778 - 10 พ.ค. 59
18 ก.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญฯ ส่งให้นักวิจัย   
10 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตรจากกรม ฯ   
27 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนงฯ พาณิชย์จังหวัด   
25 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
12 ก.พ. 62  จนท.เตรียมเอกสารสเนออธิการบดี   
15 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จากกรมฯ   
25 พ.ค. 61  ขนท.ยื่นคำขอฯ   
23 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
16 พ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขฯ เสนออธิการบดี   
19 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากนักวิจัย   
02 มี.ค. 61  จนท. ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
02 มี.ค. 61  จนท. รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
28 มี.ค. 61  จนท. เตรียมคำขอผ่ินผันการแก้ไขฯ เสนออธิการบดี   
04 ม.ค. 61  จนท. ส่งสำเนาหนังสือคำสั่งฯ ไปยังนักวิจัย   
04 ม.ค. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 2   
31 ก.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนงฯ พาณิชย์จังหวัด   
31 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
21 ก.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเสนออธิการบดี   
01 เม.ย. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
28 ก.พ. 60  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันการแก้ไขคร้งที่ 1 เสนออธิการบดี   
06 ก.พ. 60  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือคำสั่งส่งไปยังนักวิจัย   
06 ก.พ. 60  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่1 ครบกำหนด 30 เม.ย. 60   
01 ก.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหัด   
01 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสรจากงานสารบรรณ   
19 ส.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
22 มิ.ย. 59  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
20 มิ.ย. 59  จนท.สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขรูปเขียนจากนักวิจัย   
09 มิ.ย. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยแก้ไขรายละเอียดรูปเขียน   
09 มิ.ย. 59  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
09 มิ.ย. 59  จนท.ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอนสิทธิ/แจ้งนักวิจัยลงนาม   
10 พ.ค. 59  จนท.รับคำขอเบื้องต้น/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
60
 หัววัดพลังงานจลน์ของไอออนพลาสม่า
  1. อาจารย์พิษณุ พูลเจริญศิลป์ และคณะ

- - 04 พ.ค. 59
07 มิ.ย. 59
[ล่าสุด]
 จนท. ส่งเอกสารไปยัง สวทช.   
01 มิ.ย. 59  จนท. รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
23 พ.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารสารเสนออธิการบดี   
04 พ.ค. 59  จนท.รับเอกสารโอนสิทธิ์/มอบอำนาจจาก สวทช.   

-
61
 ซีรั่มวิตามินซีและวิตามินอีผสมสารสกัดแก่นมะหาด
  1. นางสาวพรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ

1603001092 - 19 พ.ย. 59
16 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
12 ก.ย. 62  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้นักวิจัย   
11 ก.ย. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตรจากกรมฯ   
26 เม.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณี   
25 เม.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 เม.ย. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
06 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศโฆษณา ครั้งที่ 1   
10 ก.ค. 61   จนท.ยื่นคำขอฯ   
10 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
28 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการ จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ จนท.ยื่นคำขอทาง ปณ.   
25 มิ.ย. 61  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไข   
20 มิ.ย. 61  จนท.แจ้งนักวิจัยรับทราบและดำเนินการแก้ไข   
22 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 2   
06 ต.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
25 ส.ค. 60  จนท.รับรายละเอียดการแก้ไขจากนักวิจัย   
17 ส.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาหนังสือไปยังนักวิจัย   
11 ส.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 5/11/60   
17 ส.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ/ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
16 ส.ค. 59  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ/จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
11 ส.ค. 59  จนท.แก้ไขสัญญาโอนฯ/แจ้งนักวิจัยลงนาม/ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
18 พ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
10 พ.ค. 59  จนท. เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
02 มี.ค. 59  จนท. รับคำขอฯ จากงานเลขาฯ แก้ไขตำแหน่งอธิการบดี   
23 ก.พ. 59  จนท.เตรียมรับคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ม.ค. 59  นักวิจัยรับสัญญาฯ ไปลงนาม   
07 ม.ค. 59  แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ/แจ้งนักวิจัยแก้ไขข้อถือสิทธิ   
21 ธ.ค. 58  จนท.ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
23 พ.ย. 58  ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
19 พ.ย. 58  รับคำขอ   

-
62
 กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มข้าวกล้องงอกผสมธัญพืชชงร้อน
  1. ผศ.ดร.รักฤดี สารธิมา และคณะ

1603001090 - 12 พ.ย. 58
26 เม.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
25 เม.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 เม.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
10 เม.ย. 62  จนท.แก้ไขเพิ่มเติม   
05 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 3    
14 ส.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
14 ส.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี   
17 ส.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาหนังสือฯ ไปยังนักวิจัย   
11 ส.ค. 60  จนท.ส่งไฟล์หนังสือฯ และรายละเอียดไปยังนักวิจัย   
07 ส.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 21/10/60   
17 ส.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ/ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง. พาณิชย์   
16 ส.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
15 ส.ค. 59  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ   
11 ส.ค. 59  จนท.แก้ไขสัญญาโอน/แจ้งนักวิจัยลงนาม/สำเนาคำขอให้นักวิจัย   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
18 พ.ค. 59  จนท.รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
10 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ เสนออธิการบดี   
20 เม.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
28 มี.ค. 59  ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอนฯ/แจ้งนักวิจัยลงนาม   
12 พ.ย. 58  รับคำขอฯ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
63
 สูตรและกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของเห็ดลม
  1. ผศ.ดร.รักฤดี สารธิมา และคณะ

1603001089 - 12 พ.ย. 58
22 ก.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญฯ ส่งให้นักวิจัย   
22 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญจากกรมฯ   
28 มี.ค. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
28 มี.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
25 มี.ค. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี    
31 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ   
14 ส.ค. 61  จนท.ยื่นคำฯ   
14 ส.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 ส.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
31 ก.ค. 61  จนท.ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม   
22 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 2   
01 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี   
17 ส.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาหนังสือฯ ไปยังนักวิจัย   
11 ส.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 5/11/60   
17 ส.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ/ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง. พาณิชย์ จังหวัด   
16 ส.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
15 ส.ค. 59  นักวิจัยลงนามโอนฯ   
11 ส.ค. 59  จนท.แก้ไขสัญญาโอนฯ/แจ้งนักวิจัยลงนามฯ/ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
18 พ.ค. 59  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
20 เม.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
28 มี.ค. 59  ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอน/แจ้งนักวิจัยลงนามฯ   
12 พ.ย. 58  รับคำขอฯ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
64
 ชุดอุปกรณ์เป่ารูตะแกรงเพื่อลดการอุดตันสำหรับตะแกรงทรงกระบอกหมุนอัตโนมัติ
  1. ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

1603001073 - 07 เม.ย. 59
28 ก.ย. 60
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
25 ก.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอการแก้ไขเพิ่มเติม ยื่นพาณิชย์จังหวัด   
03 ก.ค. 60  จนท.ยื่นเอกสาร ส่ง ปณ.   
03 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
30 มิ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันการแก้ไข เสนออธิการบดี   
10 เม.ย. 60  จนท.รับหนังสือคำสั่งการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่1 ครบกำหนด 1 ก.ค. 60   
15 ก.ค. 59  จนท.ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังบริษัทไททัน อโกรจำกัด   
14 ก.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.ค. 59  จนท.เตรียมสำเนาคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.ค. 59  จนท. ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
07 มิ.ย. 59  จนท. ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
03 มิ.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 พ.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
17 พ.ค. 59  นักวิจัย/บริษัท ลงนามเอกสารประกอบ   
10 พ.ค. 59  จนท.ร่างสัญญาโอนฯ/หนังสือมอบอำนาจ   
22 เม.ย. 59  นักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการประดิษฐ์   
21 เม.ย. 59  จนท. ยกร่างคำขอฯ/แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติมฯ   
18 เม.ย. 59  แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
07 เม.ย. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
65
 สูตรครีมนวดเท้าจากน้ำมันไพล
  1. ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสนิทธนากร

1603000238 - 15 ธ.ค. 58
20 ก.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.โทรสอบถามกรมฯ ความคืบหน้าของคำขอฯ   
02 มี.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
26 ก.พ. 61  จนท. รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
16 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี/รองอธิการฯฝ่ายพัฒนาบุคลากร   
15 ม.ค. 61  จนท. แก้ไขเพิ่มเติม   
11 ม.ค. 61  รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2   
25 ก.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังกองสิทธิบัตร (ส่ง ป.ณ.)   
18 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 พ.ค. 60  จนท.รับรายละเอียดการแก้ไข   
24 เม.ย. 60  จนท.ส่ง ปณ. ไปยังกรมทรัพย์สิน   
21 เม.ย. 60  จนท.รับหนังสือจากงานสารรบรรณ   
21 เม.ย. 60  จนท.เตรียมหนังสือผ่อนผันการแก้ไข ครั้งที่1 เสนออธิการบดี   
06 ก.พ. 60  จนท.ส่งไฟล์คำสั่งแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
24 ม.ค. 60  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 23 เม.ย. 60   
10 มิ.ย. 59  จนท. ยื่นคำขอไปยง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
09 มิ.ย. 59  จนท. รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 มิ.ย. 59  จนท.แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน Licensing ไปยังนักวิจัย   
03 มิ.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเสนออธิการบดี   
03 มิ.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากเลขาฯ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
30 พ.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
30 พ.ค. 59  จนท.รับเอกสารสัญญาฯ จากนักวิจัย   
19 เม.ย. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
27 ม.ค. 59  จนท. ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ม.ค. 59  จนท. รับคำขอจากงานสารบรรณ   
25 ม.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
18 ธ.ค. 58  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
15 ธ.ค. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
66
 หม้อผลิตไอน้ำผนังสองชั้นสำหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ดโดยใช้เชื้อเพลิงจากฟืน
  1. ผศ.ดร.โสภา แคนสี

1603000633 - 25 ม.ค. 59
13 มิ.ย. 60
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นเอกสารผ่านไปรษณีย์ EMS   
13 มิ.ย. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
12 มิ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขฯ เสนออธิการบดี   
15 มี.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณ๊ิชย์จังหวัด   
15 มี.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
13 มี.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันการแก้ไข ครั้งที่ 1 เสนออธิการบดี *ครบกำหนด 13 มิ.ย. 60   
09 ม.ค. 60  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือคำสั่งฯ ไปยังนักวิจัย   
19 ธ.ค. 59  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรม ครั้งที่ 1   
30 พ.ค. 59  จนท.เตรียมสำเนาคำขอฯ ส่งไปยังนักวิจัย   
04 เม.ย. 59  จนท. ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
17 มี.ค. 59  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ/เจ้าหน้าที่เตรียมคำขอเสนออธิการ   
15 มี.ค. 59  ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอนฯ/แจ้งนักวิจัย/ลงนามสัญญาฯ   
25 ม.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
67
 สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของต้นตะไคร้อบแห้งและกรรมวิธีการทำ
  1. ดร.รัชนีย์ นามมาตย์
  2. นายไชยยา สนิท

1403000765 10550 -
11 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ   
11 มิ.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ    
10 พ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
23 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าะรรมเนียมรายปี จากกรมฯ   

-
68
 สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของใบกำลังเสือโคร่ง
  1. ดร.รัชนีย์ นามมาตย์
  2. นายไชยยา สนิท

1403000766 10539 -
11 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ   
06 มิ.ย. 61  นท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
10 พ.ค. 61   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
23 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าะรรมเนียมรายปี จากกรมฯ   

-
69
 ตัววัดปรอทรักสิ่งแวดล้อม
  1. ผศ.ดร.ชาติไทย แก้วทอง

1503002059 - 04 ก.ย. 58
21 ก.ย. 59
[ล่าสุด]
 จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ/จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
16 ก.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
24 ก.ค. 59  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
11 ก.ค. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือ คำสั่งไปยังนักวิจัย   
28 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ *ครบกำหนด 21 กย.59   
14 ธ.ค. 58  จนท.เตรียมสำเนาคำขอฯ ส่งไปยังนักวิจัย   
24 พ.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
24 พ.ย. 58  จนท.รับคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
18 พ.ย. 58  นักวิจัยรับสัญญาไปลงนาม/จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี/นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ์   
17 พ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไขเพิ่มเติม/ส่งไฟล์แก้ไขฉบับสมบูรณ์ไปยังนักวิจัย/ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
11 พ.ย. 58  จนท ยกร่างคำขอ/ส่งไฟล์แนะนำแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
04 ก.ย. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
70
 ชุดอุปกรณ์วัดปรอทแบบพกพา
  1. ผศ.ดร.ชาติไทย แก้วทอง

- - 04 ก.ย. 58
24 พ.ย. 58
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
24 พ.ย. 58  จนท.รับคำขอจากงานสารบรรณ   
18 พ.ย. 58  นักวิจัยรับสัญญาไปลงนาม/จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี/นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ์   
17 พ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์แก้ไขเพิ่มเติม/ส่งไฟล์แก้ไขฉบับสมบูรณ์ไปยังนักวิจัย/ร่างสัญญาโอนสิทธิ์/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
11 พ.ย. 58  จนท.ยกร่างคำขอ/ส่งไฟล์แนพนำแก้ไขเพิ่มเติม ไปยังนักวิจัย   
04 ก.ย. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
71
 กรรมวิธีการผลิตสารสกัดตรีผลาและสารสกัดตรีผลา
  1. อาจารย์ประสบอร รินทอง และคณะ

1503001739 - 25 ส.ค. 58
09 ธ.ค. 59
[ล่าสุด]
 นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
23 พ.ย. 59  จนท.ส่งคำสั่งแก้ไขให้นักวิจัย   
31 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารแก้ไขจากกรม *ครบกำหนด 9 ม.ค.59   
27 มิ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
21 มิ.ย. 59  จนท.รับเอกสารรายงานจากสารบรรณ   
14 มิ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเสนออธิการบดี   
24 พ.ค. 59  จนท. ส่งสำเนาหนังสือผลการตรวจสอบไปยังนักวิจัย   
04 เม.ย. 59  จนท. รับหนังสือผลการตรวจสอบคำขอรับอนุสิทธิบัตรจากกรมฯ   
21 ธ.ค. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
17 ธ.ค. 58  จนท.เตรียมสัญญาฯ เสนออธิการบดี   
28 ก.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
24 ก.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
21 ก.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
21 ก.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
21 ก.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
20 ก.ย. 58  จนท.ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอนฯ   
25 ส.ค. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
72
 ตู้เก็บของแยกส่วนแบบถุงพับห่อหุ้มกันน้ำท่วม
  1. อาจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ

1503001740 12660 23 ก.พ. 58
02 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
24 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
18 เม.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
18 เม.ย. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 6 มิ.ย. 60   
21 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ/จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
16 ก.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
05 ก.ย. 59  นักวิจัยส่งไฟ์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
11 ก.ค. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมฯ ไปยังนักวิจัย   
28 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรม ฯ *ครบกำหนด 21 ก.ย. 59   
01 ธ.ค. 58  ส่งสำเนาคำขออนุสิทธิบัตรไปยังพาณิชย์จังหวัด   
25 พ.ย. 58  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
24 พ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ / ส่งไฟล์คำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
20 พ.ย. 58  จนท.ร่างสัญญาโอนสิทธิ์ / แจ้งนักวิจัยลงนามฯ   
28 ก.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
24 ก.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
21 ก.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
21 ก.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรณ   
07 มิ.ย. 58  จนท.ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอน   
05 มิ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
03 มิ.ย. 58  แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ   
23 ก.พ. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
73
 อุปกรณเพิ่มประสิทธิภาพการลดความชื้นของคอยล์เย็นในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
  1. รศ.ดร.บพิธ บุปผโชติ และคณะ

1503001549 - 20 ก.ค. 58
17 ส.ค. 60
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือฯ ไปยังนักวิจัย   
07 ส.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 18 ต.ค.60   
09 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ/จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
07 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนอธิการบดี   
12 ก.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด *ครบกำหนด 10ธ.ค.59   
12 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1 เสนออธิการบดี   
15 มิ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขไปยังนักวิจัย   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
14 ก.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 ก.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
27 ส.ค. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
27 ส.ค. 58  นักวิจจัยลงนามสัญาฯ   
26 ส.ค. 58  แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอน   
25 ส.ค. 58  จนท.ยกร่างคำขอ/ร่างสัญญาโอนฯ   
11 ส.ค. 58  นักวิจัยส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
10 ส.ค. 58  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการประดิษฐ์   
29 ก.ค. 58  แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
28 ก.ค. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   

-
74
 อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของแผงคอนเดนเซอร์ในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
  1. รศ.ดร.บพิธ บุปผโชติ และคณะ

1503001550 - -
10 ก.ย. 62
[ล่าสุด]
  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้นักวิจัย   
19 ก.ย. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
23 พ.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
23 พ.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
19 พ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
16 พ.ย. 61  จนท.แจ้งผู้ปรกอบการ/ส่งเอกสารสัญญาฯให้ผู้ประกอบการ   
14 พ.ย. 61  จนท.เตรียมยกร้องสัญญาโอนสิทธิ/หนังสือมอบอำนาจ   
03 ต.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
03 ต.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
25 ก.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
29 ส.ค. 60  จนท.รับเอกสารรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มจากนักวิจัย   
17 ส.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาหนังสือฯ ไปยังนักวิจัย   
07 ส.ค. 60  จนท.ส่งไฟล์หนังสือฯ และรายละเอียดไปยังนักวิจัย   
07 ส.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 18 ต.ค. 60   
09 ธ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
09 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
07 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนอไปยังอธิการบดี   
12 ก.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด *ครบกำหนด 10 ธ.ค. 59   
12 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันการแก้ไขครั้งที่1 เสนออธิการบดี   
15 มิ.ย. 59  จนท. ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขไปยังนักวิจัย   
14 มิ.ย. 59  จนท. รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ *ครบกำหนด 11 ก.ย. 59   
14 ก.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 ก.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
06 ก.ย. 58  เตรียมเอกสารคำขอ เสนออธิการ   
27 ส.ค. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
26 ส.ค. 58  แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอน   
26 ก.ย. 58  จนท.ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอน   
26 ส.ค. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
75
 เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสมอไทย, สมอพิเภก, มะขามป้อม และเก๊กฮวย และกรรมวิธีการผลิต
  1. ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล และคณะ

1403001385 10540 26 ก.ย. 57
18 ม.ค. 59
[ล่าสุด]
 รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
28 ก.ย. 59  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
24 ก.ย. 58  รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
18 ก.ย. 58  รับหนังสือจากงานสารบรรณ/ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอชำระค่าประกาศฯ เสนออธิการบดี   
27 ส.ค. 58  จนท. รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศฯ *ครบกำหนด 23/10/58   
15 ก.ค. 58  จนท. ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
24 มิ.ย. 58  จนท.รับสำเนาหน้าแรกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
11 มิ.ย. 58  ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์   
11 มิ.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
03 มิ.ย. 58  จนท.ตรวจสอบเตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
11 พ.ค. 58  รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากนักวิจัย   
21 เม.ย. 58  ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปยังนักวิจัย   
10 เม.ย. 58  ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
06 พ.ย. 57  ส่งสำเนาคำขอไปยังนักวิจัย   
17 ต.ค. 57  ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์   
16 ต.ค. 57  จนท.รับเอกสารคำขอ จากงานสารบรรณ   
07 ต.ค. 57  จนท.ส่งไฟล์การแก้ไขไปยังนักวิจัย   
03 ต.ค. 57  นักวิจัยลงนามสัญญา   
01 ต.ค. 57  จนท.ร่างสัญญาโอน   
27 ก.ย. 57  จนท.ยกร่างคำขอ   
26 ก.ย. 57  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
76
 สูตรชาสมุนไพรเจียวกู้หลานที่มีแปะฮวยจั่วจิเช่าและหญ้าหวานเป็นส่วนประกอบและวิธีการทำ

1503000863 - 25 พ.ค. 58
04 พ.ย. 58
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมสำเนาคำสั่งให้แก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
06 ต.ค. 58  จนท. รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไขครั้งที่ 1 *กำหนด 27/12/58   
26 พ.ค. 58  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
25 พ.ค. 58  รับคำขอ/จนท.ยกร่างคำขอ/จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   

-
77
 เครื่องย่างแบบปรับอุณหภูมิได้ด้วยหลอดอินฟราเรดที่มีสองสายพานลำเลียง
  1. ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
  2. ดร.รัชนี นามมาตย์

1503001053 10845 20 เม.ย. 58
13 มิ.ย. 62
[ล่าสุด]
  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
13 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
26 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
19 ก.พ. 59  จนท. ส่งสำเนาเอกสารอนุสิทธิบัตร ไปยังนักวิจัย   
19 พ.ย. 58  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
16 พ.ย. 58  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
16 พ.ย. 58  จนท. รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
16 พ.ย. 58  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
20 ต.ค. 58  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 14/12/58   
05 ส.ค. 58  จนท.ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
25 มิ.ย. 58  จนท. ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
24 มิ.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
15 มิ.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
04 มิ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ/จนท.แจจ้งนักวิจัยส่งหนังสืออนุญาติให้เปิดเผยข้อมูล   
03 มิ.ย. 58  แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ   
21 พ.ค. 58  จนท.ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอนฯ   
06 พ.ค. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
78
 อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาในร่องโดยการปล่อยประจุแบบฉนวนขวางกั้นที่ความดันบรรยากาศ
  1. นายอาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ

1503000297 - 03 มี.ค. 58
15 ก.ค. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด *ครบกำหนด 19 ส.ค. 59   
14 ก.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.ค. 59  จนท. เตรียมคำขอผ่อนผันแก้ไขฯ ครั้งที่2 เสนออธิกรบดี   
20 เม.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปยังพาณิชย์จังหวัดและสำนักสิทธิบัตร   
16 ต.ค. 58  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
16 ต.ค. 58  จนท. รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
12 ต.ค. 58  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี   
06 ส.ค. 58  จนท.ส่งสำเนาหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
24 ก.ค. 58  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 19 ต.ค. 58   
25 มิ.ย. 58  จนท.แก้ไขสัญญาโอนฯ/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
21 เม.ย. 58  ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
03 มี.ค. 58  จนท.ยื่นเอกสารคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
03 มี.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
02 ก.พ. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
24 ต.ค. 57  จนท.ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญา/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
03 มี.ค. 58  ยื่นคำขอ   

-
79
 อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาที่ความดันบรรยากาศแบบฝักบัว
  1. นายอาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ

1503000296 - 13 ต.ค. 57
15 ก.ค. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
14 ก.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันการแก้ไขครั้งที่ 2 เสนออธิการบดี   
20 เม.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปยังพาณิชย์จังหวัดและผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตร   
16 ต.ค. 58  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
16 ต.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
12 ต.ค. 58  จนท. เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
06 ส.ค. 58  จนท.ส่งสำเนาหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
24 ก.ค. 58  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 19 ต.ค. 58   
25 มิ.ย. 58  แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
25 มิ.ย. 58  จนท. แก้ไขร่างสัญญาโอนฯ   
21 เม.ย. 58  ส่งสำเนาคำขอไปยังนักวิจัย   
03 มี.ค. 58  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
03 มี.ค. 58  จนท. รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
02 ก.พ. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
24 ต.ค. 57  จนท.ยกร่างคำขอ/ร่างสัญญา/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
13 ต.ค. 57  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
80
 อุปกรณ์กำเนิดลำพาสมาเจ็ตที่ความดันบรรยากาศ
  1. นายอาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ

1503000294 - 13 ต.ค. 57
15 ก.ค. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
14 ก.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันการแก้ไขครั้งที่ 2 เสนออธิการบดี   
20 เม.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปยังพาณิชย์จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตร   
16 ต.ค. 58  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
16 ต.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
12 ต.ค. 58  จนท. เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี   
06 ส.ค. 58  จนท. ส่งสำเนาหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
24 ก.ค. 58  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 19 ต.ค. 58   
25 มิ.ย. 58  แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
25 มิ.ย. 58  จนท.แก้ไขร่างสัญญาโอนฯ   
21 เม.ย. 58  ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
03 มี.ค. 58  จนท. ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
03 มี.ค. 58  จนท. รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
02 ก.พ. 58  จนท. เตรีมเอกสารคำขอเสนออธิการบดี   
24 ต.ค. 57  จนท.ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญา/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
13 ต.ค. 57  รับคำขอ/ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   

-
81
 เครื่องทุบเนื้อ
  1. ดร.ศิริลักษณ์ วงศ์เกษม

1403000598 - 11 เม.ย. 57
06 พ.ย. 58
[ล่าสุด]
 จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
06 พ.ย. 58  จนท.รับคำขอจากงานสารบรรณ   
03 พ.ย. 58  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเสนออธิการบดี   
02 พ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
28 ต.ค. 58  นักวิจัยตอบกลับการแก้ไข   
28 ต.ค. 58  จนท.สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติม   
04 ต.ค. 58  เตรียมสำเนาคำสั่ง ฯ ส่งไปยังนักวิจัย   
04 ก.ย. 58  จนท. รรับหนังสือคำสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2   
13 มี.ค. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
13 มี.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
06 มี.ค. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
15 ม.ค. 58  ส่งสำเนาคำสั่งให้แก้ไขครั้งที่ 1 ไปยังนักวิจัย   
18 ธ.ค. 57  รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไข ครั้งที่ 1   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขอรับอนุสิทธิบัตร ไปยังต้นสังกัดนักวิจัย   
06 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นคำขออนุสิทธิบัตรไปยังพาณิชย์จังหวัด   
21 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนอต่ออธิการบดี   
20 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ไปยังนักวิจัย   
15 พ.ค. 57  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
08 เม.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
04 เม.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขไปยังนักวิจัย   
11 เม.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอและตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
82
 ผลัตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรจากแก่นตะวันที่มีส่วนผสมของใบเตยและกรรมวิธีการทำ
  1. นางรัชนี นามมาตย์
  2. นายไชยา สนิท
  3. นางกรรณิการ์ นามปัญญา
  4. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

1403000856 10549 07 มี.ค. 57
11 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ   
11 มิ.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
10 พ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
23 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าะรรมเนียมรายปี จากกรมฯ   
08 ม.ค. 59  จนท.ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
18 ธ.ค. 59  รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
28 ก.ย. 58  ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
24 ก.ย. 58  รับอกสารคำขอ จากงานสารบรรณ   
18 ก.ย. 58  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
04 ส.ค. 58  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศฯ ครั้งที่1   
17 ก.พ. 58  ส่งสำเนาแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
22 ม.ค. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
21 ม.ค. 58  จนท. รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
12 ม.ค. 58  จนท. เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
23 ธ.ค. 57  จนท. ตรวจสอบการแก้ไข   
17 ธ.ค. 57  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
26 พ.ย. 57  ส่งสำเนาให้แก้ไขครั้งที่ 1 ไปยังนักวิจัย   
21 พ.ย. 57  รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไข   
14 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขอไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
18 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตียมเอกสารเสนออธิการบดี   
30 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
19 มิ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไข   
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่ 2   
06 มิ.ย. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
27 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   

-
83
 ผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรบำรุงร่างกายและกรรมวิธีการทำ
  1. นางรัชนี นามมาตย์
  2. นายไชยา สนิท

1403000766 - 07 มี.ค. 57
08 ม.ค. 59
[ล่าสุด]
 จนท. ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
18 ธ.ค. 59  รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
18 ก.ย. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ย. 58  รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
18 ก.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
27 ส.ค. 58  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศฯ ครั้งที่ 1 *กำหนด 23/10/58   
14 พ.ค. 58  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
16 เม.ย. 58  ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
16 เม.ย. 58  จนท. รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
07 เม.ย. 58  จนท. เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
21 ม.ค. 58  ส่งสำเนาคำสั่งให้แก้ไขครั้งที่ 1 ไปยังนักวิจัย   
20 ม.ค. 58  รับหนังสือแก้ไขครั้งที่ 1   
14 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขอไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
03 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
25 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
24 มิ.ย. 57  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
19 มิ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไข   
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่ 2   
06 มิ.ย. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
27 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยกร่างคำขอ   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   

-
84
 ผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรจากขลู่และใบเตยที่มีดอกงิ้วเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการทำ
  1. นางรัชนี นามมาตย์
  2. นายไชยา สนิท
  3. นางกรรณิการ์ นามปัญญา
  4. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

1403000857 - 07 มี.ค. 57
11 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ   
11 มิ.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
10 พ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
23 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าะรรมเนียมรายปี จากกรมฯ   
11 ก.ค. 59  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญฯ ส่งไปยังนักวิจัย   
28 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
26 ก.พ. 59  จนท.ดำเนินการยื่นชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาและจดทะเบียนคำขอรับอนุสิทธิบัตรไปยังพาณิชย์จังหวัด   
08 ก.พ. 59  จนท. เตรียมเอกสารชำระค่าประกาศฯ เสนออธิการบดี   
18 ม.ค. 59  รับหนังสือชำระค่าประกาศ   
19 พ.ย. 58  ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชจังหวัด   
16 พ.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
16 พ.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
16 พ.ย. 58  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
16 พ.ย. 58  จนท. ดำเนินการแก้ไขคำขอฯ   
04 ก.ย. 58  จนท. เตรียมสำเนาคำสั่งฯ ส่งไปยังนักวิจัย   
04 ก.ย. 58  จนท. รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไข ครั้งที่1 *ครบกำหนด 22/11/58   
14 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขอไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
18 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตียมเอกสารเสนออธิการบดี   
30 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
19 มิ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไข   
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่ 2   
06 มิ.ย. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขไปยังนักวิจัย   
27 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยกร่างคำขอ   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   

-
85
 ผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรเพื่อสุขภาพและกรรมวิธีการทำ
  1. นางรัชนี นามมาตย์
  2. นายไชยา สนิท

1403000765 - 07 มี.ค. 57
08 ม.ค. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
18 ธ.ค. 59  รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
18 ก.ย. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ย. 58  รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
18 ก.ย. 58  จนท. เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
04 ก.ย. 58  จนท. รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศฯ ครั้งที่ 1*กำหนด 30/10/58   
14 พ.ค. 58  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
16 เม.ย. 58  ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์   
16 เม.ย. 58  จนท. รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
07 เม.ย. 58  จนท. เตรียมเอกสารคำขอเสนออธิการบดี   
21 ม.ค. 58  ส่งสำเนาคำสั่งให้แก้ไขครั้งที่ 1 ไปยังนักวิจัย   
20 ม.ค. 58  รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไขครั้งที่ 1   
14 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขอไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
03 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
25 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
24 มิ.ย. 57  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
19 มิ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไข   
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่ 2   
06 มิ.ย. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขไปยังนักวิจัย   
27 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยกร่างคำขอ   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   

-
86
 ผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรจากชุมเห็ดเทศที่มีขิงและใบฝรั่งเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการทำ
  1. นางรัชนี นามมาตย์
  2. นายไชยา สนิท
  3. นายถวิล ชนะบุญ

1403000879 - 07 มี.ค. 57
25 พ.ย. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
27 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
19 ต.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี/จนท.รับหนังสทอจากงานสารบรรณ/จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
11 ต.ค. 59  จนท.รับหนังสือชำระค่าประกาศครั้งที่2   
06 พ.ย. 58  จนท. ยื่นหนังสือไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
04 พ.ย. 58  จนท.รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
02 พ.ย. 58  จนท.เตรียมหนังสือชี้แจงผลตรวจสอบเสนออธิการบดี   
13 ส.ค. 58  จนท.ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
06 ก.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ ไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
22 มิ.ย. 58  จนท. ตรวจสอบการแก้ไข/จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
19 มิ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
21 เม.ย. 58  ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไข ไปยังนักวิจัย   
10 เม.ย. 58  รับหนังสือคำสั่งแก้ไขครั้งที่1   
01 ก.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขอไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
01 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
25 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
08 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
08 ก.ค. 57  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
19 มิ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไข   
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่ 2   
06 มิ.ย. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขไปยังนักวิจัย   
27 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยกร่างคำขอ   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   

-
87
 ผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรจากขลู่ที่มีส่วนผสมของว่านฮง็อกและกรรมวิธีการทำ
  1. นางรัชนี นามมาตย์
  2. นายไชยา สนิท
  3. นางพนิดา อริมัตสึ

1403000880 - 07 มี.ค. 57
11 ก.ค. 60
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
27 มิ.ย. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระประกาศฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 18/08/60   
07 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
27 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 ต.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
11 ต.ค. 59  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่2   
28 ก.ย. 58  จนท. ยื่นหนังสือไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
21 ก.ย. 58  จนท. รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
21 ก.ย. 58  จนท. เตรียมหนังสือชี้แจงฯ เสนออธิการบดี   
27 ส.ค. 58  จนท.รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคำขอรับอนุสิทธิบัตร *ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมเกินกำหนดเวลา   
13 ส.ค. 58  จนท. ส่งสำเนาแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
06 ก.ค. 58  จนท. ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชจังหวัด   
06 ก.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ. จากงานสารบรรณ   
22 มิ.ย. 58  จนท. ตรวจสอบ/จัดเตรียมเอกสารคำขอเสนออธิการบดี   
19 มิ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
21 เม.ย. 58  ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขไปยังนักวิจัย   
10 เม.ย. 58  รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไข ครั้งที่ 1   
01 ก.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขอไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
01 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
25 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
18 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
09 ก.ค. 57  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
19 มิ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไข   
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่ 2   
06 มิ.ย. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขไปยังนักวิจัย   
27 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยกร่างคำขอ   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   

-
88
 ระบบการคัดแยกพฤติกรรมความเป็นสัดของโค
  1. นายอภินันท์ อุรโสถณ

1403000768 - 13 ม.ค. 57
11 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ   
11 มิ.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
10 พ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี   
26 ก.ย. 59  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
26 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
23 ก.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
23 ก.ย. 59  จนท.รับหนังสือสัญญา/มอบอำนาจจาก สวทช.   
19 ก.ย. 59  จนท.รับหนังสือจากงานสารบรรณ/ส่งหนังสือไปยัง สวทช.   
14 ก.ย. 59  จนจท.เตรียมหนังสือภายนอกเพื่อยืนยันต่อ สวทช. เสนออธิการบดี   
05 ส.ค. 59  จนท.รับหนังสือแจ้งให้ชำระประกาศโฆษณา ครั้งที่2 *ครบกำหนด 26 ก.ย.59   
10 พ.ค. 59  จนท.รับหนังสือแจ้งให้ชำระประกาศโฆษณา ครั้งที่1 *ครบกำหนด 28 มิ.ย.59   
26 พ.ย. 58  จนท.ส่งไฟล์ร่างหนังสือมอบอำนาจ,สัญญาโอนสิทธิ์ฯ ไปยัง สวทช. เพื่อพิจารณา   
25 พ.ย. 58  จนท.เตรียมร่างหนังสือมอบอำนาจ สัญญาโอนสิทธิฉบับใหม่   
18 ก.ย. 58  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
11 ก.ย. 58  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
10 ส.ค. 58  จนท. รับเอกสารคำขอฯ. จากงานสารบรรณ   
15 ก.ค. 58  จนท. เตรียมเอกสารคำขอเสนออธิการบดี   
09 ก.ค. 58  จนท.ตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมฯ   
22 มิ.ย. 58  จนท. รับหนังสือรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมจากนักวิจัย   
10 มิ.ย. 58  ส่งไฟล์คำสั่งแก้ไขครั้งที 1 ไปยังนักวิจัย   
09 มิ.ย. 58  นักวิจัยขอไฟล์คำสั่งแก้ไข ครั้งที่ 1   
18 พ.ค. 58  ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์   
18 พ.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
11 พ.ค. 58  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันการแก้ไขเสนออธิการบดีเพื่อลงนาม   
18 มี.ค. 58  ส่งสำเนาคำสั่งให้แก้ไขไปยังนักวิจัย   
23 ก.พ. 58  รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไข ครั้งที่ 1   
10 ต.ค. 57  ส่งสำเนาคำขอไปยังนักวิจัย   
03 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนอต่ออธิการบดี   
19 มิ.ย. 57  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
18 มิ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไขเพิ่มเติม   
29 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
29 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขไปยังนักวิจัย   
01 เม.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยกร่างคำขอ   
13 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   

-
89
 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับสังเกตุพฤติกรรมการดำรงชีวิตของโค
  1. นายอภินันท์ อุรโสถณ
  2. นายธนดล รัตนวงศ์

1403000767 - 19 พ.ย. 56
10 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมสำเนาอนุสิทธิบัตรส่งให้นักวิจั   
10 ต.ค. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตรจากกรมฯ   
25 ก.ค. 62  จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯนนนน ทางไปรษณีย์   
25 ก.ค. 62  จนท.เตรียมเอกสารคำขอชำระประกาศและจดทะเบียน   
18 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
10 มิ.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติม   
07 มิ.ย. 62  ผู้ตรวจสอบโทรกลับประสานเรื่องการแก้ไข   
07 มิ.ย. 62  จนท.ยื่นคขอทางไปราณีน์   
07 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
04 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันการแก้ไข เสนออธิการ   
01 มิ.ย. 62  จนท.ประสานผู้ตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไข   
31 พ.ค. 62  จนทงประสานผู้ตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไข   
14 มี.ค. 62  จนท.รับเอกสารการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
02 ส.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอทาง ปณ.   
02 ส.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
31 ก.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันการแก้ไขเสนออธิการบดี   
31 ก.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี   
13 พ.ย. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ผ่านไปรษณีย์   
13 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
07 พ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเสนออธิการบดี   
06 พ.ย. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ผ่านไปรษณีย์   
06 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
03 พ.ย. 60  จนท.เตรีนมคำขอผ่อนผัน ครั้งที่ 1 เสนออธิการบดี   
11 ส.ค. 60  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 3    
06 ม.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
06 ม.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
04 ม.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขครั้งที่ 3 เสนออธิการบดี   
09 ธ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอำปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
09 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
07 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมหนังสือขอผ่อนผัน ครั้งที่ 2 เสนออธิการบดี   
12 ก.ย. 59  จนท.รับหนังสือจากงานสารบรรณ/จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
06 ก.ย. 59  จนท.เตรียมหนังสือ ขอผ่อนผัน ครั้งที่ 1 เสนออธิการบบบดี   
14 พ.ค. 59  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่2 *ครบกำหนด 11 ก.ย. 59   
03 ธ.ค. 58  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
27 พ.ย. 58  จนท. เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
26 พ.ย. 58  จนท. ส่งไฟล์ร่างหนังสือมอบอำนาจ สัญญาโอนสิทธิฯ ไปยัง สวทช. เพื่อพิจารณา   
25 พ.ย. 58  จนท. เตรียมร่างหนังสือมอบอำนาจ สัญญาโอนสิทธิ์ฯ ฉบับใหม่   
19 พ.ย. 58  จนท.ประสานงานกับ สวทช. ขอข้อมูลเพิ่มเติม   
19 พ.ย. 58  นักวิจัยส่งรายละเอียดแก้ไขเพิ่มเติม   
04 พ.ย. 58  จนท. ส่งสำเนาคำสั่งให้แก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
06 ต.ค. 58  จนท.รับหนนังสือให้แก้ไขเพิ่มเติมฯ *ครบกำหนด 27/12/58   
17 มิ.ย. 58  จนท.ส่งสำเนาคำขอแก้ไขไปยังนักวิจัย   
30 เม.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
29 เม.ย. 58  จนท.รับอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
20 เม.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
06 ก.พ. 58  จนท.รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติม   
10 ต.ค. 57  ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
03 ก.ค. 47  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
25 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
24 มิ.ย. 57  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
18 มิ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไขเพิ่มเติม   
29 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
29 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขไปยังนักวิจัย   
03 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยกร่างคำขอ   
19 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
19 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   

-
90
 ผลัตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรจากมะเม่าที่มีผลม่อนและตะขบป่าเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการทำ
  1. นางรัชนี นามมาตย์

140300764 10538 07 มี.ค. 57
11 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ   
11 มิ.ย. 61  นท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
04 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
23 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าะรรมเนียมรายปี จากกรมฯ   
08 ม.ค. 59  จนท. ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
18 ธ.ค. 58  รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
18 ก.ย. 58  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี รับเอกสารจากงานสารบรรณ /ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
17 ส.ค. 58  จนท. รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศ ครั้งที่ 1   
14 พ.ค. 58  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
16 ม.ค. 3  ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์ จังหวัด   
16 เม.ย. 58  จนท. รับเอกสารฯจากงานสารบรรณ   
07 เม.ย. 58  จนท. เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
21 ม.ค. 58  ส่งสำเนาคำสั่งให้แก้ไขครั้งที่ 1 ไปยังนักวิจัย   
20 ม.ค. 58  รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไข ครั้งที่ 1   
14 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขอไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
03 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
25 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
24 มิ.ย. 57  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ    
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
19 มิ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไข   
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่ 2   
06 มิ.ย. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
27 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยกร่างคำขอ   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   

-
91
 เครื่องดื่มสมุนไพรจากใบหม่อนที่มีส่วนผสมของข้าวกล้องและกรรมวิธีการทำ
  1. นางรัชนี นามมาตย์
  2. นายไชยา สนิท
  3. นางกรรณิการ์ นามปัญญา
  4. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

1403000364 - 07 มี.ค. 57
14 มี.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.รับหนังสือยืนยันการจดทะเบียนโอนสิทธฯ จากกรม   
08 ก.พ. 62  จนทงยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
07 ก.พ. 62  จนทงรับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
01 ต.ค. 61  จนท.รับหนังสือการจดทะเบียนโอนสิทธิ (แก้ไขเพิ่มเติม)   
31 ก.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี ณ สนง.พสณิชย์จังหวัด   
26 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมบันทึกขออนุมัติเบิกค่าธรรมเนียมรายปี   
22 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมบันทึกคำขออนุมัติเงินค่าธรรมเนียมโอนสิทธิบัตร   
02 พ.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังไปรษณิย์ EU873964909TH   
02 พ.ค. 61  จนท.รับคำขอฯจากงานสารบรรณ   
23 เม.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอฯชำระธรรมเนียมรายปีเสนออธิการบดี   
09 เม.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
04 เม.ย. 61  จนท.รับคำขอฯจากวานสารบรรณ   
27 มี.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากบริษัท   
19 มี.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารส่งให้บริษัท   
11 ม.ค. 61  จนท.ประสานไปยังนักวิจัย   
18 ต.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี *ครบกำหนด 30 มีนาคม 61   
16 ก.พ. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสืออนุสิทธิบัตรไปยังบริษัทเดอะ กีฟวิ่งที จำกัด   
09 ก.พ. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสืออนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
19 พ.ย. 58  จนท.ชำระค่าธรรมเนียม s(500บ.) ที่ สนง.พาณิชย์จังหวัด   
20 ต.ค. 58  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 15/12/58 จนท.ชำระค่าธรรมเนียมฯที่ สนง.พาณิชย์จังหวัด   
13 ส.ค. 58  จนท.ส่งสำเนาคำขอฯแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
06 ก.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯจากวานสารบรรณ จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
22 มิ.ย. 58  เตรียมเอกสารคำขอฯเสนออธิการบดี   
12 มิ.ย. 58  จนท.ตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติ่มฯ   
09 มิ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไขฯ   
21 เม.ย. 58  ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขฯไปยังวิจัย   
17 เม.ย. 58  รับหนังสือคำสั่งแก้ไข ครั้งที่2 *ครบกำหนด 9/07/58   
27 มี.ค. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์   
25 มี.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
18 มี.ค. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
02 มี.ค. 58  รับหนังสือคำสั่งแจ้งชำระค่าธรรมเนียม/ประกาศโฆษณา   
27 พ.ย. 57  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
22 ต.ค. 57  จนท.รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณและส่งไปยัง สนง. พาณิชย์   
10 ต.ค. 57  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
10 ต.ค. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไข   
10 ต.ค. 57  จนท.ส่งไฟล์การแก้ไขไปยังนักวิจัยเพื่อตรวจสอบ   
29 ก.ย. 57  นักวิจัยแจ้งให้ จนท.ดำเนินการแก้ไข   
04 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำสั่งเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
25 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
29 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขออนุสิทธิบัตรไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
01 เม.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
18 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารต่ออธิการบดี   
18 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารสัญญาฯ จากนักวิจัย   
14 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
14 มี.ค. 57  นักวิจัยลงนามสัญญา   
13 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างสัญญาโอนสิทธิและและแจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
13 มี.ค. 57  นักวิจัย ตอบกลับแก้ไข   
13 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งไปยังนักวิจัยแก้ไขรายละเอียดครั้งที่1   
10 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยกร่างคำขอ   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   

-
92
 อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตะกอทอผ้า
  1. นางศิริลักษณ์ วงเกษม

1403000249 - 13 ธ.ค. 56
04 พ.ค. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังไปรษณีย์   
04 พ.ค. 61  รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 พ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
22 พ.ย. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
02 พ.ย. 60  จนท.ส่งสำเนาอนุฯไปยังนักวิจัย   
27 ต.ค. 60  จนท. ส่งไฟล์อนุสิทธิบัตรไปยันักวิจัย   
27 ต.ค. 60  จนท. รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตรจากกรมฯ   
18 ก.ค. 60  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
31 พ.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
30 พ.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระประกาศ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 24 ก.ค.60   
16 ธ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
16 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรณ   
09 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขฯ เสนออธิการบดี   
06 ธ.ค. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติมรูปเขียน   
29 ก.ย. 59  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่4   
15 มิ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอแก้ไขฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
15 มิ.ย. 59  นักวิจัยแจ้งกลับมายัง จนท. ว่าไม่สามารถแก้ไขรูปเขียนทันกำหนด   
14 มิ.ย. 59  จนท.สอบถามการแก้ไขรูปเขียนจากนักวิจัย   
13 มิ.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 มิ.ย. 59  จนท. เตรียมเอกสารคำขอ เสนออธิการบดี   
06 มิ.ย. 59  จนท. ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งกรมฯ   
06 มิ.ย. 59  จนท.สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
07 เม.ย. 59  จนท. พบนักวิจัยเพื่อคุยรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
18 มี.ค. 59  จนท.รัยหนังสือคำสั่งแก้ไข ครั้งที่3   
03 ธ.ค. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
30 พ.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิย์จังหวัด   
30 พ.ย. 58  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
30 พ.ย. 58  จนท.สอบถามความคืบหน้าฯ / นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไข / จนท.เตรียมคำขอเสนอ อธิการบดี   
23 พ.ย. 58  จนท.สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติม   
04 ก.ย. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
04 ก.ย. 58  รับคำขอจากงานสารบรรณ   
26 ส.ค. 58  จนท. เตรียมคำขอผ่อนผันฯ เสนออธิการบดี   
26 ส.ค. 58  นักวิจัยขอผ่อนอันการแก้ไขเพิ่มเติมฯ   
24 ส.ค. 58  สอบถามนักวิจัยถึงความคืบหน้าการแก้ไข   
17 มิ.ย. 58  ส่งสำเนาคำสั่งให้แก้ไข ครั้งที่ 2 ไปยังนักวิจัย   
16 มิ.ย. 58  รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไข ครั้งที่ 2   
30 ม.ค. 58  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
07 ม.ค. 58  ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์   
06 ม.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
29 ธ.ค. 57  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
16 ธ.ค. 57  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
11 ธ.ค. 57  จนท.สอบถามความคืบหน้าการแก้ไข   
16 ต.ค. 57  ส่งสำเนาคำสั่งให้แก้ไขครั้งที่ 1 ไปยังนักวิจัย   
10 ต.ค. 57  รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไข ครั้งที่ 1   
20 มิ.ย. 57  ส่งสำเนาคำขอไปยังนักวิจัย   
03 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นหนังสือไปยังพาณิชย์จังหวัด   
17 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารต่ออธิการบดี   
11 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
14 พ.ย. 56  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไข   
12 พ.ย. 56  นักวิจัยตอบกลับการแก้ไขทางอีเมลล์   
11 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่2   
23 ก.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่1   
21 ส.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งไปยังนักวิจัยเพื่อแก้ไขรูปเขียน   
21 มี.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP พบนักวิจัยเพื่อชีแจงการแก้ไขรายละเอียด   
06 มี.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งไปยังนักวิจัยแก้ไขรายละเอียด ครั้งที่1   
20 ก.พ. 56  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
13 ก.พ. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   

-
93
 เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับโรงเรือนปิดแบบอีแวปปอเรทีฟ
  1. นายอภินันท์ อุรโสภณ

1403000209 - 17 ต.ค. 56
11 ม.ค. 61
[ล่าสุด]
 จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด    
11 ม.ค. 61  จนท. รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
04 ม.ค. 61  จนท. เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
21 พ.ย. 60  จนท. รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
14 ส.ค. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
10 ส.ค. 58  จจนท.รับเอกสรคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
08 ก.ค. 58  จนท. เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี *ครับกำหนด 15/8/58   
18 มิ.ย. 58  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศครั้งที่ 1   
27 พ.ย. 57  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
06 พ.ย. 57  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
05 พ.ย. 57  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 ต.ค. 57  จนท.เตรียมเอกสารคำขอเสนออธิการบดี   
09 ต.ค. 57  นักวิจัยส่งๆฟล์การแก้ไข   
22 ก.ย. 57  ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์   
22 ก.ย. 57  จนท.รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
15 ก.ย. 57  จนท. เตรียมเอกสารคำขอผ่อนผันเสนออธิการบดี   
13 ก.ย. 57  นักวิจัยผ่อนการแก้ไข   
05 ก.ย. 57  สอบถมความคืบหน้าการแก้ไข   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาหนังสือคำสั่ง ฯ ไปยังนักวิจัย   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่2)   
07 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขออนุสิทธิบัตรไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
20 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
19 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารต่ออธิการบดี   
10 ก.พ. 57  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
07 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
09 ก.พ. 57  นักวิจัยส่งกลับการแก้ไขรายละเอียด   
07 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งไฟล์ไปยังนักวิจัยเพื่อตรวจสอบรายละเอียด   
11 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์   
04 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดครั้งที่ 2   
01 พ.ย. 56  นักวิจัยตอบกลับอีเมลล์   
31 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดและเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
31 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
17 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   

-
94
 สูตรผสมสมุนไพรอบแห้งที่มีส่วนประกอบของใบหม่อน ใบเตย ใบไผ่และใบข้าว และกรรมวิธีการผลิต
  1. นางรัชนี นามมาตย์
  2. นางพนิดา อริมัตสึ
  3. นายไชยา สนิท

1403000121 10666 13 ธ.ค. 56
16 ก.พ. 59
[ล่าสุด]
 เจ้าหน้าที่ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
18 ก.ย. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ย. 58  จนท.เตรียมคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
04 ก.ย. 58  จนท.รับหนังแจ้งชำระค่าประกาศฯ ครั้งที่ 1*กำหนดครบ 31/10/58   
27 ม.ค. 58  จนท.ส่งไฟล์คำขอแก้ไข ไปยังบริษัท   
23 ม.ค. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอแก้ไขฯ ส่งไปยังบริษัทเสนออธิการบดี   
21 ม.ค. 58  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
21 พ.ย. 57  ยื่นคำขอไปยัง สนง พาณิชย์   
21 พ.ย. 57  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
17 พ.ย. 57  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
10 พ.ย. 57  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
02 ก.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำสั่งเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
25 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
24 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขออนุสิทธิบัตรไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
24 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นหนังสือไปยังพาณิชย์   
21 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
14 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารต่ออธิการบดี   
17 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม   
13 ม.ค. 57  นักวิจัยส่งการแก้ไขมายังเจ้าหน้าที่ IP   
23 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัยทางอีเมลล์   
23 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 ธ.ค. 56  บริษัท ส่งรายละเอียดการแก้ไขร่างสัญญาทางอีเมลล์   
13 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับสัญญาโอนสิทธิฯ ไปยังบริษัทและนักวิจัยเพื่อตรวจสอบร่างสัญญา   
19 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP แก้ไขรายละเอียด   
13 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
13 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   

-
95
 เครื่องดื่มสมุนไพรน้ำใบย่านางแดงที่มีส่วนผสมของรางจืดกับมะรุมและกรรมวิธีการทำ
  1. นางรัชนี นามมาตย์
  2. นายไชยา สนิท
  3. นายกริล ชนะบุญ
  4. น.ส.วัชราพร ปัตลา

1403000120 - 13 ธ.ค. 56
08 ก.พ. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด    
07 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
01 ต.ค. 61  จนท.รับหนังสือการจดทะเบียนโอนสิทธิ (แก้ไขเพิ่มเติม)   
31 ก.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี ณ สนง.พสณิชย์จังหวัด   
26 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมบันทึกขออนุมัติเบิกค่าธรรมเนียมรายปี   
20 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมบันทึกคำขออนุมัติเงินค่าธรรมเนียมโอนสิทธิบัตร    
02 พ.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังไปรษณีย์ EU873964909TH   
02 พ.ค. 61  จนท.รักเอกสารจากงานสารบรรณ   
23 เม.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอฯชำระค่าธรรมเนียมรายปีเสนออธิการบดี   
09 เม.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
04 เม.ย. 61  จนท.รับคำขอฯจากงานสารบรรณ   
27 มี.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากบริษัท   
19 มี.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารส่งให้บริษัท   
30 ม.ค. 61  จนท. ยื่นคำขอฯไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
24 ม.ค. 61  จนทงเตรียมคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี/ยื่นคำขอฯ ที่ สนง.พาริชย์จังหวัด   
23 ม.ค. 61  จนท. ประสานกับบริษัทเดอะกิฟวิ่งทีจำกัด/ บริษัทแจ้งความประสงค์ขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี คำขอเลขที่ 1403000120   
18 ม.ค. 61  จนท. ประสานกับบริษัทเดอะกิฟวิ่งทีจำกัด   
10 ม.ค. 61  จนท.ประสาน นักวิจัย   
18 ต.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
22 มิ.ย. 59  จนท.ส่งเอกสารไปยังบริษัท   
21 มิ.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
13 มิ.ย. 59  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญเสนออธิการบดีเพื่อส่งไปยังบริษัท   
13 มิ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังนักวิจัย   
04 พ.ค. 59  จนท. รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
10 ก.พ. 59  จนท.ชำระค่าประกาศฯ ณ.สนง.พาณิชย์จังหวัด   
01 ก.พ. 59  รับหนังสือชำระค่าประกาศ ครั้งที่1   
06 พ.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
04 พ.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
30 ต.ค. 58  จนท.ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม/จนท.เตรียมเอกสารคำขอเตรียมส่งอธิการบดี   
13 ก.ค. 58  จนท.ส่งสำเนาหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ไปยังนักวิจัย   
13 ก.ค. 58  จนท. รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 *ครบกำหนด 8/11/58   
27 ม.ค. 58  จนท.ส่งไฟล์คำขอแก้ไขฯ ไปยังบริษัท   
23 ม.ค. 58  จนท. เตรียมเอกสารคำขอแก้ไขฯ ส่งไปยังบริษัทเสนออธิการบดี   
21 ม.ค. 58  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
21 พ.ย. 57  ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์   
21 พ.ย. 57  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
17 พ.ย. 57  จนท.รับเกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
10 พ.ย. 57  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
02 ก.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำสั่งเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
25 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
24 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขออนุสิทธิบัตรไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
24 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นหนังสือไปยังพาณิชย์   
21 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
14 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารต่ออธิการบดี   
17 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม   
13 ม.ค. 57  นักวิจัยส่งการแก้ไขมายังเจ้าหน้าที่ IP   
23 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัยทางอีเมลล์   
23 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 ธ.ค. 56  บริษัท ส่งรายละเอียดการแก้ไขร่างสัญญาทางอีเมลล์   
13 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับสัญญาโอนสิทธิฯ ไปยังบริษัทและนักวิจัยเพื่อตรวจสอบร่างสัญญา   
19 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP แก้ไขรายละเอียด   
13 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
13 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   

-
96
 สูตรส่วนผสมสมุนไพรอบแห้งที่มีส่วนประกอบของใบหม่อน และลูกหม่อน และกรรมวิธีการผลิต
  1. นางรัชนี นามมาตย์

1403000119 10825 13 ธ.ค. 56
16 ก.พ. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสืออนุสิทธิบัตรไปยังบรอษัท เดอะ กิฟวิ่งที จำกัด   
09 ก.พ. 59  จนท. ส่งสำเนาหนังสืออนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
19 พ.ย. 58  จนท. ชำระค่าธรรมเนียมฯ ที่ สนง.พาณิชย์จังหวัด   
20 ต.ค. 58  จนท. ชำระค่าธรรมเนียมฯ ที่ สนง.พาณิชย์จังหวัด   
20 ต.ค. 58  จนท. รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 15/12/58   
13 ส.ค. 58  จนท. ส่งสำเนาคำขอฯ แก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
06 ก.ค. 58  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
06 ก.ค. 58  จนท. รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารณ   
22 มิ.ย. 58  เตรียมเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
12 มิ.ย. 58  เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
12 มิ.ย. 58  จนท. ตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมฯ   
09 มิ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไขฯ   
21 เม.ย. 58  ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
17 เม.ย. 58  รับหนังสือแก้ไข ครั้งที่ 2   
27 ม.ค. 58  ส่งไๆฟล์คำขอแก้ไขฯ ไปยังบริษัท   
23 ม.ค. 58  จนท. เตรียมเอกสารคำขอแก้ไข เสนออธิการบดี   
21 ม.ค. 58  ส่งสำเนาคำขอฯ แก้ไขไปยังนักวิจัย   
21 พ.ย. 57  ยื่นเอกสารไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
21 พ.ย. 57  จนท. รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
17 พ.ย. 57  จนท. เตรียมเอกสารคำขอแก้ไข เสนออธิการบดี   
07 พ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไข   
06 พ.ย. 57  จนท.แก้ไขคำขอ ตามคำสั่งกรมฯ   
02 ก.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำสั่งเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
25 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
24 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขออนุสิทธิบัตรไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
24 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นหนังสือไปยังพาณิชย์   
21 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
17 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม   
13 ม.ค. 57  นักวิจัยส่งการแก้ไขมายังเจ้าหน้าที่ IP   
23 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัยทางอีเมลล์   
23 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 ธ.ค. 56  บริษัท ส่งรายละเอียดการแก้ไขร่างสัญญาทางอีเมลล์   
13 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับสัญญาโอนสิทธิฯ ไปยังบริษัทและนักวิจัยเพื่อตรวจสอบร่างสัญญา   
19 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP แก้ไขรายละเอียด   
13 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
13 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   

-
97
 ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวที่มีส่วนผสมของสารละลายโปรตีนเซอซิซิน และสารที่ก่อให้เกิดฟองชนิดไม่รุนแรง
  1. น.ส.จิราภา บุติมาล
  2. นางพัชรา ขวัญเมือง
  3. น.ส.นฤมล วงหาแทน
  4. นายประพันธุ์ มูลสมบัติ
  5. น.ส.พรธพา แดงพิบูลย์

1303001390 - 02 ต.ค. 56
01 ส.ค. 62
[ล่าสุด]
  จนท. ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
31 ก.ค. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 ก.ค. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
02 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าะรรมเนียมต่ออายุ   
01 ธ.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
01 ธ.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 พ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
07 ส.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
21 ก.ย. 58  ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
04 ส.ค. 58  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
25 มิ.ย. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
24 มิ.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
21 ก.ย. 58  ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
04 ส.ค. 58  จนท. รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
12 พ.ค. 58  ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์   
11 พ.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
28 เม.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
25 มี.ค. 58  รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียม/ประกาศโฆษณา   
25 ก.ย. 57  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
08 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
08 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
04 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
04 ส.ค. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไข   
03 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งไฟล์รายละเอียดคขออนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาหนังสือคำสั่งฯ ไปยังต้นสังกัดนักวจัย   
12 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1   
15 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับสำเนาคำขออนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
14 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับสำเนาแบบพิมพ์คำขอหน้าแรกจากกรมฯ   
25 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPรับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 ต.ค. 56  เสนออธิการบดีลงนาม   
10 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPส่งรายละเอียดการประดิษฐ์ฉบับสมบูรณ์ให้นักวิจัยตรวจสอบ   
09 ต.ค. 56  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ   
07 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPแก้ไขรายละเอียด+ร่างสัญญาโอนฯ   
02 ต.ค. 56  ตรวจสอบเอกสาร   

-
98
 อุปการณ์ประคองเม็ดแม่เหล็กสำหรับใช้ในหัวแมกนีตรอนสปัตเตอริง
  1. นายพิษณุ พูลเจริญศิลป์
  2. นายอาทิตย์ นิ่งสูงเนิน
  3. นายนิติศักดิ์ ปาสาจะ
  4. นายเอกพล เพชรนก

1303001464 8961 21 ส.ค. 56
02 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
08 ส.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ   
03 ก.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัยต้นสังกัดนักวิจัย   
19 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นหนังสือไปยังพาณิชย์จังหวัด    
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP จัดเตรียมเอกสารเสนอต่ออธิการบดี   
26 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศโฆษณาและจดทะเบียนครั้งที่1   
24 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาขอรับอนุสิทธิบัตรไปยังต้นสังกัดนักวิจัย   
12 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นหนังสือไปยังพาณิชย์จังหวัด   
07 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากรายงานสารบรรณ   
-  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารต่ออธิการบดี   
31 ต.ค. 56  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
29 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPแจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ ครั้งที่ 2   
10 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPแจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ ครั้งที่ 1   
09 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPร่างสัญญาโอนฯ+ส่งไฟล์รายละเอียดฉบับสมบูรณ์ไปยังนักวิจัย   
08 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPส่งไฟล์แก้ไขให้นักวิจัยตรวจสอบ ครั้งที่ 2   
04 ต.ค. 56  นักวิจัยส่งไฟล์แก้ไขมายังเจ้าหน้าที่IP ครั้งที่ 1   
30 ก.ย. 56  เจ้าหน้าที่IPส่งไฟล์แก้ไขให้นักวิจัยตรวจสอบ ครั้งที่ 1   
23 ก.ย. 56  แก้ไขรายละเอียดส่งกลับนักวิจัย ครั้งที่ 1   

-
99
 ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารละลายโปรตีนเซอซิซินและโปรตีนไฟโปรอิน
  1. น.ส.จิราภา ขุติมาลย์
  2. นางพัชรา ขวัญเมือง
  3. น.ส.นฤมล วงหาแทน
  4. นายประพันธ์ มูลสมบัติ
  5. น.ส.พรธิพา แดงพิบูลย์
  6. น.ส.กรรณิการ์ พาบุดดา
  7. น.ส.สราลี กิงเจริญศักดิ์กุล

1303001321 - 16 ก.ย. 56
01 ส.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท. ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
31 ก.ค. 3  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 ก.ค. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
02 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าะรรมเนียมต่ออายุ   
01 ธ.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
01 ธ.ค. 60   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 พ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
07 ส.ค. 60   จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
13 ส.ค. 58  จนท. เตรียมสำเนาอนุสิธิบัตรส่งไปยังนักวิจัย   
22 ก.ค. 58  จนท.รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตร   
27 มี.ค. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
25 มี.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
18 มี.ค. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
06 ก.พ. 58  รับหนังสือคำสั่งแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียม/ประกาศโฆษณา   
26 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
05 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
05 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากสารบรรณ   
01 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสานเสนออธิการบดี   
01 ส.ค. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดแก้ไขเพิ่มเติม   
03 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งไฟล์รายละเอียดการประดิษฐ์ไปยังนักวิจัย   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับและส่งหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
22 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เสนอท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   
06 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม   
28 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPส่งสำเนาคำขอฯไปยังต้นสังกัดนักวิจัย   
09 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
07 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPรับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 ก.ย. 56  เสนอท่านอธิการลงนาม   
23 ก.ย. 56  ลงนามสัญญาโอนสิทธิ   

-
100
 เครื่องไดแอลิซิสด้วยไฟฟ้าชนิดหลายตัวอย่างสำหรับแยกโปรตีน
  1. นายปิยเนตร จันทรฺถิระติกุล
  2. นายวิชญ์พล โถสายดำ

1303001389 11624 25 ต.ค. 56
01 ส.ค. 62
[ล่าสุด]
  จนท. ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
31 ก.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 ก.ค. 62   จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี    
02 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าะรรมเนียมต่ออายุ   
01 ธ.ค. 60   จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
01 ธ.ค. 60   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 พ.ย. 60   จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
07 ส.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
06 ก.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาไฟล์ Invention Disclosure ไปยังนักวิจัย   
17 ส.ค. 59  จนท.ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
07 ส.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
03 มิ.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 พ.ค. 59  จนท. เตรียมเอกสารฯ เสนออธิการบดี   
10 พ.ค. 59  จนท. รับหนังสือชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 28 มิ.ย. 59   
21 ธ.ค. 58  จนท.ยื่นเรื่องไปยังพาณิชย์จังหวัด   
11 ธ.ค. 58  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
11 ธ.ค. 58  จนท.สอบถามความคืบหน้าการแก้ไข เพิ่มเติม/นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
04 พ.ย. 58  จนท. เตรียมสำเนาคำสั่งให้แก้ไขไปยังนักวิจัย   
13 ต.ค. 58  จนท. รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่เติม ครั้งที่ 3 *ครบกำหนด 31/12/58   
17 มิ.ย. 58  จนท.ส่งสำเนาคำขอไปยังนักวิจัย   
29 เม.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชยืจังหวัด   
20 เม.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอ เสนออธิการบดี   
30 มี.ค. 58  นักวิจัยส่งไฟล์แก้ไข   
09 ก.พ. 58  จนท.ส่งสำเนาให้แก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
06 ก.พ. 58  จนท.รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไข ครั้งที่2   
03 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
23 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นหนังสือเสนอต่ออธิการบดี   
02 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP จัดเตรียมเอกสารเสนอต่ออธิการบดี   
30 พ.ค. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 เม.ย. 57  ส่งสำเนาหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปยังต้นสังกัดนักวิจัย   
30 เม.ย. 57  นักวิจัยมารับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1   
24 เม.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1   
15 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขออนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
14 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับสำเนาแบบพิมพ์คำขอหน้าแรกจากกรมฯ   
25 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
22 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPรับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPเสนออธิการลงนาม   
11 ต.ค. 56  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ   
07 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPแจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
06 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPร่างสัญญาโอนฯ   
04 ต.ค. 56  นักวิจัยชี้แจงการแก้ไข ครั้งที่ 1   
03 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPแก้ไขรายละเอียด+ส่งไฟล์แก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่ 1   
-  แก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์   
-  แก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์   
05 ก.ย. 56  ตรวจสอบเอกสาร   

-
1


ติดตามข้อมูลข่าวสารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ที่ www.ipmo.msu.ac.th