ตรวจสอบงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท    ปี พ.ศ.
ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ ผู้ประกอบการ
ประเภท สิทธิบัตร รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2562]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 กระเป๋าใส่มือถือ
  1. คุณกัลยาณี เรื่องฤทธิ์

- - 14 มี.ค. 61 จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวสัด
(30 มี.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวสัด   
20 มี.ค. 61  ผปก.เซ็นต์เอกสาร   
19 มี.ค. 61  จนท.จัดเตรียมคำขอ แจ้ง ผปก.เข้ามาเซ็นต์เอกสารรรรร   
16 มี.ค. 61  ผปก.ส่งรายละเอียดการยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์   
14 มี.ค. 61  ผู้ประกอบการเข้ามาขอรับคำปรึกษาเรื่องการจดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์   
-
2
 สูตรเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของเปลืองทับทิม
  1. นางสาว มนตร์ปาจรีย์ ณ ร้อยเอ็ด

- - 18 ต.ค. 60 จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด
(10 ก.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
10 ก.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
09 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งารสารบรรณ   
03 ก.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารประกอบการแก้ไขเสนออธิการ   
06 มิ.ย. 61  จนทงแก้ไขคำขอ   
25 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไข   
23 ม.ค. 61  จนท.ส่งสำเนาคำขอลแะรายเอียดไปยังนักวิจัย   
18 ม.ค. 61  จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
15 พ.ค. 60  จนท.รับสำเนาขอจากกรมฯ   
15 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
13 พ.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
10 พ.ค. 60  นักวิจัยส่งสัญญาโอนสิทธิ   
27 ต.ค. 60  แจ้งนักวิจัยแก้ไขข้อมูล และลงนามในสัญญาโอนสิทธิ   
18 ต.ค. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
1