ตรวจสอบงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท    ปี พ.ศ.
ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มมส.
ประเภท สิทธิบัตร รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 15 เมษายน 2563]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 ลวดลายผ้า สร้อยสุวิทย์
  1. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

- - 24 พ.ค. 59 จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์
(25 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
25 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ    
20 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
13 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
08 พ.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
04 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือการชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา   
09 เม.ย. 61   จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิจย์จังหวัด   
12 ม.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรร   
09 ม.ค. 61   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
09 ม.ค. 61   จนท.แก้ไขเพิ่มเติม   
04 ม.ค. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2   
09 ต.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ผ่านไปรษณีย์   
09 ต.ค. 60   จนท.รับเอกสารจากานสารบรรณ   
04 ต.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
13 ก.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
24 ม.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณชย์จังหวัด   
24 ม.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ    
10 ม.ค. 60  จนท.เตรีียมคำขอเสนออธิการบดี   
27 พ.ค. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
24 พ.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
2
 ลวดลายผ้า ลายแม่บท
  1.  น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

- - 24 พ.ค. 59 จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์
(25 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
25 มิ.ย. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
13 มิ.ย. 62   จนท.เตียมคำขอเสนออธิการบดี   
08 พ.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
04 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือการชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา   
19 เม.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิจย์จังหวัด   
12 ม.ค. 61   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรร   
09 ม.ค. 61   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
09 ม.ค. 61  จนท.แก้ไขเพิ่มเติม   
04 ม.ค. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2   
09 ต.ค. 60   จนท.ยื่นคำขอฯ ผ่านไปรษณีย์   
09 ต.ค. 60   จนท.รับเอกสารจากานสารบรรณ   
04 ต.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
13 ก.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
27 ม.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณชย์จังหวัด   
24 ม.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
10 ม.ค. 60  จนท.เตรีียมคำขอเสนออธิการบดี   
27 พ.ค. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
24 พ.ค. 59   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
3
 ลวดลายผ้า ทอร์ก
  1. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

- - 24 พ.ค. 59 จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์
(25 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
25 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
13 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
08 พ.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
04 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือการชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา   
19 เม.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิจย์จังหวัด   
12 ม.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรร   
09 ม.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
09 ม.ค. 61  จนท.แก้ไขเพิ่มเติม   
04 ม.ค. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2    
09 ต.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ผ่านไปรษณีย์   
09 ต.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากานสารบรรณ   
04 ต.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
13 ก.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1    
27 ม.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณชย์จังหวัด   
24 ม.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
10 ม.ค. 60  จนท.เตรีียมคำขอเสนออธิการบดี   
27 พ.ค. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
24 พ.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
4
 การประพันธ์คำร้อง เพลง ดุษฎีนาดูนทองคำ
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- - 14 พ.ย. 60 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์
(25 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61   จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61   แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
5
 การประพันธ์ทำนองเพลงและโน็ต เพลง ดุษฎีนาดูนทองคำ
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- - 14 พ.ย. 60 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์
(25 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์    
23 ก.พ. 61   จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
6
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออร์เคสต้า เพลง ดุษฎีนาดูนทองคำ
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- - 14 พ.ย. 60 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์
(25 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
16 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม    
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
7
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงขับร้องประสานเสียง เพลง ดุษฎีนาดูนทองคำ
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- - 14 พ.ย. 60 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์
(25 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
23 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ    
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61   แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
8
 การประพันธ์คำร้อง เพลง อาลัยพระพ่อภูมิพล
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- - 14 พ.ย. 60 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์
(25 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
9
 รถยนต์
  1. นายวัชรพงษ์ พาพาน

1702005168 - 08 ส.ค. 60 จนท.ชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา ที่พาณิชย์จังหวัด
(20 มี.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
20 มี.ค. 62  จนท.ชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา ที่พาณิชย์จังหวัด   
01 มี.ค. 62  แจ้งผู้ขอให้ทราบเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียม   
30 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งค่าชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร   
19 ก.ย. 61  จนท.ส่งคำขอแก้ไขไปยังพาณิชย์จังหวัด    
28 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือแก้ไขจากกรมฯ   
27 มิ.ย. 61  ส่งคำขอแก้ไปขไปยังพาณิชยืจังหวัด   
25 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอแก้ไข   
23 มิ.ย. 61  ผู้ขอ ส่งคำขอแก้ไข รายละเอียด   
19 พ.ค. 61  จนท.แจงให้ผู้ขอทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข   
09 พ.ค. 61  จนท.รับคำสั่งแก้ไขจากกรมฯ   
27 ธ.ค. 60  จนท.ส่งคำขอไปยังพาริชย์จังหวัด   
26 ธ.ค. 60  จนท.รับเอกสารหนังสือการแสดงสิทธิ EMS   
21 ธ.ค. 60  จนท. EMS เอกสารหนังสือสัญญาโอนลิขสิทธิให้ผุ้ประดิษฐ์   
18 ธ.ค. 60  ผู้ประดิษฐ์เซ็นต์เอกสาร   
25 พ.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารคำขอ   
25 ต.ค. 60  ผู้ประดิษฐ์ขอคำปรึกษาเรื่องจัดืำรูปผลิตภัณฑ์   
28 ส.ค. 60  ผู้ประดิษฐ์ขอรับคำปรึกษาเการยื่นจด   
-
10
 อายแชร์โดว์ผสมสารสกัดจากเมล็ดกาแฟ
  1. ผศ.ดร.พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ

- - 30 ส.ค. 60 จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด
(10 ก.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
10 ก.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
05 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
02 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเสนออธิการ   
14 พ.ค. 61  จนท.แก้ขไคำขอ   
25 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแก้ไขคำขอ   
23 ม.ค. 61  จนทงส่งสำเนาคำขอและรายละเอียดไปยังนักวิจัย   
19 ม.ค. 60  เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดให้นักวิจัย   
10 ม.ค. 61  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรมฯ   
07 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารคืนที่งานสารบัญ/จนท.ส่งคำขอไปยังพาริชย์จังหวัด   
05 พ.ย. 60  นักวิจัยส่งสัญญาโอนสิทธิ/จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
09 ต.ค. 60  แจ้งนักวิจัยเซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ   
30 ก.ย. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสาร   
20 ก.ย. 60  นักวิจัยส่งข้อมูลเพิ่มเติม   
17 ก.ย. 60  จนท.แจ้งนักวิจัยแก้ไขข้อมูล   
17 ก.ย. 60  จนท.ตรวบสอบคำเบื้องต้น   
30 ส.ค. 60  จนท.รับคำขอ   
-
11
 ลวดลายบนแผ่นฝ้า
  1. นางกุสุมา พรหมคุณ

1702004521 - - จนท.ส่งคำขอประกาศโฆษณาไปยังพาณิชย์จังหวัด
(20 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
20 มิ.ย. 62  จนท.ส่งคำขอประกาศโฆษณาไปยังพาณิชย์จังหวัด   
20 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 มิ.ย. 62  จนท.จัดเตรียมเอกสารประกอบการชำระค่าธรรมเนียม   
01 พ.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าธรรมเนียมประกาศ   
26 ธ.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 ธ.ค. 61   จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
19 ธ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเสนออธิการ   
21 พ.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
16 พ.ค. 61  จนท.ยืนเสนอคำขแก้ไขให้กับอธิการ   
11 พ.ค. 61  จนท.จัดเตรียมเอการแก้ไขคำขอ   
02 พ.ค. 61  นักวิจัยส่งเอกสารแก้ไข   
27 มี.ค. 61  นักวิจัยรับเอกสารคำสั่งแก้ไข   
09 มี.ค. 61  จนท.จัดเตรียมเอกสารเพื่อแจ้งนักวิจัย   
09 มี.ค. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไข   
03 พ.ย. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์   
02 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
27 ต.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารเสนออธิการ   
27 ต.ค. 60  ผู้ประดิษฐ์ลงนามในสัญญาโอนสิทธิ   
20 ต.ค. 60  แจ้งผู้ประดิษฐ์ลงนามในสัญญาโอนสิทธิ   
15 ต.ค. 60  จนท.เตรียมสัญญาโอนสิทธิและเอกสารคำขอ   
09 ต.ค. 60  ผู้ประดิษฐ์ (ส่งไฟล์แก้รูปภาพ)   
01 ก.ย. 60  แจ้งผู้ประดิษฐ์แก้ไขรูปภาพ   
29 ส.ค. 60  จนท.รับคำขอตรวจสอบตำขอเบื้องต้น   
-
12
 เครื่องทอเสื่อกกแบบพกพา
  1. อ.กุสุมา พรหมคุณ

1702001570 - 21 เม.ย. 60 จนท.ส่งคำขอชำระค่าธรรมเนียมการออกสิทธิบัตรไปยังกรมฯ
(20 ส.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
20 ส.ค. 62  จนท.ส่งคำขอชำระค่าธรรมเนียมการออกสิทธิบัตรไปยังกรมฯ   
10 ส.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 ส.ค. 62  จนท.จัดเตรียมเอกสารชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเสนออธิการ   
03 ส.ค. 62  จนท.จัดเตรียมเอกสารชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
31 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
25 พ.ค. 61  จนทงส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
21 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
16 พ.ค. 3  จนท.เตรียมเอกสารชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาเสนออธิการ   
20 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือการชำระค่าธรรมเนียมประกาสโฆษณา   
26 ธ.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 ธ.ค. 60  จนท.รับเอกสารทีานสาบรรรณ   
21 ธ.ค. 60  จนท.เสนอเอกสารให้อะิกรลงนาม   
20 ธ.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารให้อธิการลงนาม   
11 ธ.ค. 60  ผู้ประดิษฐ์แก้ไขคำขอและส่งเอกสารมายัง จนท.    
10 พ.ย. 60  แจ้งผู้ประดิษฐ์แก้ไขเพิ่มเติม   
07 พ.ย. 60  เตรียมเอกสารการแก้ไขเพิ่มเติมส่งผุ้ประดิษฐ์   
06 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
06 ก.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาคำขอและรายละเอียดให้ผู้ประดิษฐ์   
05 ก.ค. 60  จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
03 ก.ค. 60  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรมฯ   
09 พ.ค. 60  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
04 พ.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
21 เม.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
21 เม.ย. 60  จนท.รับคำขอตรวจสอบเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งรูปเพิ่มเติม   
-
13
 Smart Classroom Online Booking
  1. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก และคณะ

ว1.6472, 353486 - 08 ก.พ. 60 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์
(09 พ.ค. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
09 พ.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
30 เม.ย. 60  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
12 เม.ย. 60  จนท.รับเอกสารเพิ่มเติมข้อมูลไปยังกรมฯ   
12 เม.ย. 60  จนท.รับเเอกสารที่งานสารบรรณ   
10 เม.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
04 มี.ค. 60   จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
03 มี.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
27 ก.พ. 60  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์/จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
08 ก.พ. 56  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
14
 ลวดลายผ้า Exuberant
  1. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

- - 24 พ.ค. 59 จนท.เตรียมคำขอชี้แจงวันยื่นคำขอชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเสนออธิการบดี
(04 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
04 ต.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอชี้แจงวันยื่นคำขอชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเสนออธิการบดี    
01 เม.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์    
01 เม.ย. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
26 มี.ค. 62   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
31 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
30 ธ.ค. 59   จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
30 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
26 ธ.ค. 59   จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
26 ส.ค. 59   นักวิจัยส่งสัญญาโอนสิทธิ   
27 พ.ค. 59   นักวิจัยรับเอกสารสัญญาไปลงนาม   
27 พ.ค. 59  แจ้งนักวิจัยสงเอกสารเพิ่มเติมฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ์ฯ   
24 พ.ค. 59   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น *บันทึกข้อความอยุ่ในแฟ้ม exuberant Submit    
-
15
 ลวดลายผ้า เรือนประจักษ์
  1. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

1602004922 - 24 พ.ค. 59 จนท.เตรียมคำขอชี้แจงวันยื่นคำขอชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเสนออธิการบดี
(04 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
04 ต.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอชี้แจงวันยื่นคำขอชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเสนออธิการบดี   
01 เม.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
01 เม.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
26 มี.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
31 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
11 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
16 มิ.ย. 60  จนท.รับหนังสือชำระค่าประกาศฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 13/08/60   
30 ธ.ค. 59   จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
30 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
26 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
26 ส.ค. 59  นักวิจัยส่งสัญญาโอนสิทธิ   
27 พ.ค. 59  นักวิจัยรับเอกสารสัญญาไปลงนาม   
27 พ.ค. 59   แจ้งนักวิจัยสงเอกสารเพิ่มเติมฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ์ฯ   
24 พ.ค. 59   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น *บันทึกข้อความอยุ่ในแฟ้ม exuberant   
-
16
 ลวดลายผ้า ตระหง่านตา มมส
  1.  น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

- - 24 พ.ค. 59 จนท.เตรียมคำขอชี้แจงวันยื่นคำขอชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเสนออธิการบดี
(04 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
04 ต.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอชี้แจงวันยื่นคำขอชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเสนออธิการบดี   
01 เม.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
01 เม.ย. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
26 มี.ค. 62   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
31 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
30 ธ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
30 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
26 ส.ค. 59   จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
26 ส.ค. 59   นักวิจัยส่งสัญญาโอนสิทธิ   
27 พ.ค. 59  นักวิจัยรับเอกสารสัญญาไปลงนาม   
27 พ.ค. 59  แจ้งนักวิจัยสงเอกสารเพิ่มเติมฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ์ฯ   
24 พ.ค. 59   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น *บันทึกข้อความอยุ่ในแฟ้ม exuberant   
-
17
 ลวดลายผ้าโฮมสมบูรณ์
  1. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

- - 24 พ.ค. 59 จนท.เตรียมคำขอชี้แจงวันยื่นคำขอชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเสนออธิการบดี
(04 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
04 ต.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอชี้แจงวันยื่นคำขอชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเสนออธิการบดี   
01 เม.ย. 62   จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
01 เม.ย. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
26 มี.ค. 62   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
31 ม.ค. 62   จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
30 ธ.ค. 59   จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
30 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
26 ธ.ค. 59   จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
26 ส.ค. 59   นักวิจัยส่งสัญญาโอนสิทธิ   
27 พ.ค. 59   นักวิจัยรับเอกสารสัญญาไปลงนาม   
27 พ.ค. 59  แจ้งนักวิจัยสงเอกสารเพิ่มเติมฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ์ฯ   
24 พ.ค. 59   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น *บันทึกข้อความอยุ่ในแฟ้ม exuberant   
-
18
 ลวดลายผ้า ผ้าบุญ มมส
  1. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

- - 24 พ.ค. 59 จนท.เตรียมคำขอชี้แจงวันยื่นคำขอชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเสนออธิการบดี
(04 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
04 ต.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอชี้แจงวันยื่นคำขอชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเสนออธิการบดี    
01 เม.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
01 เม.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
26 มี.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
31 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
30 ธ.ค. 59   จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
30 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
26 ส.ค. 59  นักวิจัยส่งสัญญาโอนสิทธิ   
27 พ.ค. 59  นักวิจัยรับเอกสารสัญญาไปลงนาม   
21 พ.ค. 59  แจ้งนักวิจัยสงเอกสารเพิ่มเติมฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ์ฯ   
24 พ.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น *บันทึกข้อความอยุ่ในแฟ้ม exuberant   
-
19
 ลวดลายผ้า msu on the world
  1. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

- - 24 พ.ค. 59 จนท.เตรียมคำขอชี้แจงวันยื่นคำขอชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเสนออธิการบดี
(04 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
04 ต.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอชี้แจงวันยื่นคำขอชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเสนออธิการบดี    
01 เม.ย. 62   จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
01 เม.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 มี.ค. 62   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
31 ม.ค. 62   จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
30 ธ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
30 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
26 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
26 ส.ค. 59  นักวิจัยส่งสัญญาโอนสิทธิ   
27 พ.ค. 59  นักวิจัยรับเอกสารสัญญาไปลงนาม   
27 พ.ค. 59  แจ้งนักวิจัยสงเอกสารเพิ่มเติมฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ์ฯ   
24 พ.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น *บันทึกข้อความอยุ่ในแฟ้ม exuberant   
-
20
 โคมไฟ
  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
  2. คุณคุณากร มาลาศรี

1602004510 - 22 พ.ย. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์
(21 ก.พ. 63)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
21 ก.พ. 63  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
29 มี.ค. 62  จนท.ยื่นหนังสือชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
29 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
27 มี.ค. 62  จนท.จัดทำหนังสือชำระค่าธรรมเนียมและออกสิทธิบัตร   
27 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือกจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
30 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
21 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.ยื่นเอกสารเสนออธิการ   
10 มี.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขและชำระค่าโฆษณา   
08 ก.พ. 61  จนท.รับหนังสือชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา   
17 ต.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิจย์จังหวัด   
17 ต.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานธุรการศูนย์ฯ   
16 ต.ค. 60  ผู้สร้างสรรค์ส่งไฟล์รูปถ่ายผลิตภัณฑ์   
10 ต.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการ   
05 ต.ค. 60  จนท.ร่วมกับผู้สร้างสรรค์จัดเตรียมรูปถ่ายผลิตภัณฑ์    
19 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารรไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
17 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารขอผ่อนผันครั้งที่ 1 เสนออธิการ *หมดเขต 20 ต.ค. 60   
09 พ.ค. 60  จนท.รับเอกสารแก้ไขจากกรมฯ *หมดเขต 31 ก.ค. 60   
14 ก.พ. 60   จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งไปยังนักวิจัย   
30 ม.ค. 60  จนท.รับสำเนาจากกรมฯ   
22 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 พ.ย. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
07 พ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
12 ส.ค. 59  จนท.และผู้สร้างสรรค์ติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ   
11 ส.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
2