ติดต่อเรา
สถานที่ตั้ง หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารกลุ่มปฏิบัติงานวิจัย ชั้น1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150"
ติดต่อ 043-754-192 เบอร์ภายใน 1735 โทรสาร 043-754-192