ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรม ด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”
        ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรม ด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีเนื้อหาในการอบรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การแปลงงานวิจัยเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และการต่อยอดงานวิจัยด้วยทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หากท่านสนใจสมัครง่ายๆเพียงแค่ Scan QR Code หรือคลิกที่ลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeVgWaMq0nTUZ01KSSP-iCaKCJeWMXPCqrw7blIc5c_L69kQ/viewform?fbclid=IwAR1FPJuRFDLn12pACwKkY6lQ0LQ9YXxCtb2rfsZc-xgiM5L3EDqjbBo01UU&pli=1

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 24 สิงหาคม 2562 พิเศษสำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบสูงสุดรวมกว่า 50,000 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไขการรับสมัครและดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://spmsu.msu.ac.th/ ข่าวดีขยายเวลารับสมัครผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบจนถึง 31 สิงหาคม 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 043-754015, 043-754192 E-mail Ying.ipmsu@gmail.com

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารกลุ่มงานวิจัยและปฏิบัติการชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 1 (ที่ตั้งใหม่) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
อ่าน 344
 ข่าวสารทั้งหมด
1