ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง
        ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา >>>เรื่อง "การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา"<<<
วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมท่าขอนยาง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิ่งที่ท่านจะได้รับในครั้งนี้
-ท่านจะได้รับฟังการบรรยาย "ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา"
-การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดย คุณธนทรรศ สนธีระ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด
จัดขึ้นโดย หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร/แฟกส์ : 043754192


เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2560
อ่าน 569
 ข่าวสารทั้งหมด
1