UIC จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา “สารสกัดตรีผลาและกรรมวิธีการผลิต”
        MSU-IPMO จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา “สารสกัดตรีผลาและกรรมวิธีการผลิต” วันนี้ (29 มีนาคม 2560) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้ ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด “พิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด” จำนวน 1 ผลงาน คือ “สารสกัดตรีผลาและกรรมวิธีการผลิต” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ อาจารย์ศุภชัย วัฒนางกูร รองประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด และ คุณณัฐพล จรัสสุริยพงษ์ กรรการบริหารบริษัท บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำทรัพย์สินทางปัญญา หรือองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร รินทอง อาจารย์นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตรีผลาเป็นพิกัดยาที่มีการใช้ในการรักษาแบบแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย ส่วนผลของสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ สมอไทย(Terminalia Chebula Retz., Combretaceae) สมอพิเภก(T. Belerica (Gaertn.) Roxb.) และมะขามป้อม (Phyllanthus emblica Linn., Euphorbiaceae) มีสรรพคุณปรับสมดุลธาตุช่วยล้างพิษออกจากระบบต่างๆ ภายในร่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด และระบบน้ำเหลือง รายงานการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาทั้งการทดสอบในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง พบว่า ตรีผลามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ แก้ท้องผูก ต้านเซลล์มะเล็ง กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายและลดระดับไขมันในเลือด เป็นต้น จากผลการวิจัยเห็นว่า ตำรับตรีผลามีผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่างๆ อย่างไรก็ตาม การรับประทานสมุนไพรตรีผลาในรูปผงแห้ง เพื่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายข้อบ่งใช้ จำเป็นต้องรับประทานในปริมาณมากและผู้บริโภคเกิดความยอมรับต่อผลิตภัณฑ์น้อย การประดิษฐ์ตรีผลาในรูปแบบสารสกัดที่มีปริมาณสารสำคัญสูง จึงช่วยให้ปริมาณผงยาที่ต้องรับประทานต่อวันลดลง และสามารถนำสารสกัดไปพัฒนาต่อยอดเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบยาเตรียมต่างๆต่อไป สำหรับจุดเด่นของสารสกัดตรีผลา สารสกัดตรีผลามีความชื้นต่ำ มีความคงตัวดี อายุการเก็บรักษาอย่างน้อย 2 ปี และมีปริมาณสาระสำคัญสูง สามารถนำสารสกัดไปพัฒนาต่อยอดเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพร เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร กล่าว ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง ภาพ : สยาม ไพรสนธิ์


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
อ่าน 684
ไฟล์แนบ :
ประมวลผลภาพ :
 ข่าวสารทั้งหมด
1