IPMO ร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย มมส ในงานแถลงข่าวTech Show...หิ้งสู่ห้าง
        เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา นำโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ผลงาน “สารสกัดตรีผลา” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง และคณะ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมจัดแสดงในงานแถลงข่าว "โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปี 2559/1” ณ โถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตลอดจนเสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ เพื่อนำไปพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะมีกำหนดจัดงาน Tech Show ปี 2559/1 ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ นำผลงานเข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 ผลงานในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน


เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2559
อ่าน 597
ไฟล์แนบ :
ประมวลผลภาพ :
 ข่าวสารทั้งหมด
1