อัพเดตเมื่อ 17 วินาทีที่แล้ว MSU-IPMO เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล สิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา”
        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นายพนมกร เวชกามา ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี และคณะ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล สิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2559 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงเทคนิควิธีการ ในการสืบค้นสิทธิบัตรเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวตลอดจนสามารถคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ในการจดสิทธิบัตรของงานวิจัย และรู้ถึงศักยภาพของผลที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาในด้านความใหม่ และความอิสระในการดำเนินการ (freedom to operate) ก่อนดำเนินการวิจัยและพัฒนา ที่มา : ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มมส (UIC)


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
อ่าน 773
ไฟล์แนบ :
ประมวลผลภาพ :
 ข่าวสารทั้งหมด
1