UICเข้าร่วมงานแถลงข่าว "โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
        เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มมส โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วัลยา สุทธิขำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ นางพัชรา ขวัญเมือง ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว "โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปี 2558" ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้นำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาโดยอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวไปจัดแสดงภายในงานด้วย อันได้แก่ สบู่มะม่วงขมิ้น ชาสมุนไพรจากผลหม่อน มะเม่าและตะขบป่า ชาสมุนไพรจากขลู่ เตยหอมและดอกงิ้ว และชาสมุนไพรจากตะไคร้ ใบเตย ทองกวาว ใบไผ่และเก็กฮวย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่พร้อมนำไปสู่ภาคเอกชนเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นอย่างยิ่ง


เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2558
อ่าน 1028
ไฟล์แนบ :
ประมวลผลภาพ :
 ข่าวสารทั้งหมด
1