บริษัท เสริมสุข ขายเครื่องหมายการค้า "เอส " ให้ไทยเบฟฯ มูลค่า 1,560 ล้านบาท
        นายสมชาย บุลสุข ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสุข เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งพิเศษได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้บริษัทย่อย จำหน่ายเครื่องหมายการค้า"เอส" มูลค่า 1,560 ล้านบาท ให้กับบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ที่มีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ถือหุ้นทั้ง 100% บริษัทย่อยของเสริมสุขที่ขาย”เอส”คือ เกรท แบรนด์ ลิมิเต็ด จัดตั้งขึ้นในประเทศฮ่องกง เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า " เอส " โดย บริษัทเกรท แบรนด์ ลิมิเต็ด ได้อนุญาตให้บริษัทฯใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับการผลิต ารตลาดและการขาย การโฆษณา และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโคล่า และเครื่องดื่มอัดลมอื่น ๆ ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท บริษัทเสริมสุข ได้เปิดตัวเครื่องหมายการค้า"เอส"ไปเมื่อเดือนพ.ย. 2555 และใช้เครื่องหมายดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 24 เดือน ณ สิ้นเดือนส.ค.2557 "เอส" มีส่วนแบ่งทางการตลาด 12% ของตลาดเครื่องดื่มอัดลมทั้งหมด ส่วนมูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่าย 1,560 ล้านบาท โดยพิจารณาจากวิธีการประเมินมูลค่าแบรนด์ที่เหมาะสม 3 วิธีแล้ว และสรุปว่าวิธีพิจารณาจากรายได้เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้ในการประเมิน โดยมีระยะเวลาการชำระเงิน 3 ปี พร้อมเงื่อนไขในการชำระเงิน สำหรับ การขายแบรนด์ครั้งนี้ บริษัทเสริมสุข สามารถใช้เงินไปในการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถที่สูงสุดในการขายและการจำหน่าย ในขณะที่ยังคงรับผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องหมายการค้า "เอส" อยู่ต่อไป โดยไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินเงินลงทุนจำนวนมากในการสร้างแบรนด์ เอส แต่อย่างใด และ บริษัทจะใช้เงินที่รับจากการขายครั้งนี้เป็นทุนในการดำเนินงานและใช้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของกิจการ บรรยายภาพ : นายสมชาย บุลสุข ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสุข.... อ่านต่อได้ที่ : http://bit.ly/1tBfiei


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557
อ่าน 683
ไฟล์แนบ :
ประมวลผลภาพ :
 ข่าวสารทั้งหมด
1