ประกาศ..!! :
 ข่าวอัพเดต
ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย ...

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรม ด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” ระหว่างวันที่ 27 – ...

 อ่านต่อ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่...

- จัดใน วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.30 น.

- ณ ห้องประชุม โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์
#ฟรีตลอดงาน

#ช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติม.... หน่วยทร...

 อ่านต่อ

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารค...

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการจัดสรรผลประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโ...

 อ่านต่อ

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวกิจกรรม MSU-IPMO
 รู้ทันข่าว IP
 ผลิตภัณฑ์ IP