ประกาศ..!! :
 ข่าวอัพเดต
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารค...

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการจัดสรรผลประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโ...

 อ่านต่อ

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผ...

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา >>>เรื่อง "การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา"<<<
วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00-1...

 อ่านต่อ

MSU-IPMO ต้อนรับคณะทำงานต...

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานพร้อมก...

 อ่านต่อ

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวกิจกรรม MSU-IPMO
 รู้ทันข่าว IP
 ผลิตภัณฑ์ IP